بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان
بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124568.1435

چکیده
  اهمال‌کاری، یکی از رفتارهای بسیار شایع در بین افراد و ازجمله دانشجویان است که به آسیب‌های روانی و جسمی متعددی منجر می‌شود؛ ازاین‌رو نیازمند توجه و درمان است. این پژوهش با هدف تعیین میزان اثر ترکیب ...  بیشتر
ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی

مرضیه ملکیها؛ زهره کرمانی القریشی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 13-30

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126664.1477

چکیده
  امروزه، پایش والدینی یکی از مهارت‌های والدین در مراقبت از نوجوان برای گذار موفقیت‌آمیز از این دورۀ رشد است. تاکنون ابزارهای مختلفی برای سنجش مهارت پایش والدینی طراحی شده است که دربردارندۀ همۀ ابعاد ...  بیشتر
ارزیابی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی با کیفیت خواب با نقش میانجی‌گری نشخوار فکری و تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری، حمایت اجتماعی و کنترل شغلی
ارزیابی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی با کیفیت خواب با نقش میانجی‌گری نشخوار فکری و تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری، حمایت اجتماعی و کنترل شغلی

سیما پری زاده؛ محسن درکه؛ هاجر براتی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.129570.1554

چکیده
  نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی می‌تواند به بروز مشکلاتی همچون کاهش کیفیت کار، بیماری‌های جسمی و روحی، خستگی و اختلالات خواب منجر شود؛ ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت ...  بیشتر
طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان
طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان

علی رضا شیروانی؛ حمید رضا تولائی؛ محمد رضا دلوی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127513.1499

چکیده
  تحولات گستردۀ فناوری دیجیتال، بستر تحول کسب‌وکارها و تمامی ابعاد آن را فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین ابعادی که تحت‌تأثیر تحولات فناوری دیجیتال قرار گرفته، سرمایۀ انسانی و مدیریت راهبردی آن است. پژوهش ...  بیشتر
اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان شهر اصفهان
اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان شهر اصفهان

سیده فاطمه حسینی؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.128892.1539

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون‌_‌پس‌آزمون‌_‌پیگیری ...  بیشتر
تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل
تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل

مجید مستاجران؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130801.1576

چکیده
  کیفیت زندگی زناشویی بالا نشان‌دهندۀ ازدواج موفق و یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ دوام ازدواج است و شامل رضایت، انسجام، شادمانی و تعهد می‌شود. هدف پژوهش حاضر تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز ...  بیشتر
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی

زینب عبداله زاده؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ زهرا طبیبی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.129077.1546

چکیده
  اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی با مشکلاتی ازجمله نارسایی در کنش‌های اجرایی همراه است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی ...  بیشتر
روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری
روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری

سعید اسدنیا؛ مجیدمحمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130484.1567

چکیده
  هدف از مطالعۀ پیش رو، بررسی روابط ساختاری ابعاد سرشت، حساسیت انزجاری و اختلال وسواسی‌اجباری با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری است. فرض بر این است که ابعاد سرشت و حساسیت انزجاری در تعامل با ...  بیشتر
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19

سارا علی زاده؛ سمیه تکلوی؛ مجید محمود علیلو

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131152.1587

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌۱۹ انجام پذیرفت. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون ...  بیشتر
طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان
طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان

زهرا شکراللهی؛ مصطفی خانزاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.128556.1530

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم شخصیت مرزی و کیفیت زندگی دانشجویان، شامل روان‌نژندگرایی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر