آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 269
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 183

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 21
تعداد مشاهده مقاله 5301
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2136
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 17 %