آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 947
تعداد پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش 668

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 152
تعداد مشاهده مقاله 244124
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 192817
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 66 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 263 روز
متوسط زمان داوری 54 روز
متوسط زمان پذیرش 1023 روز
درصد پذیرش 15 %