اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 264
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 203

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 10
تعداد مشاهده مقاله 1369
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 803
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 206 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 8 %