آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 913
تعداد پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش 657

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 143
تعداد مشاهده مقاله 222610
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 186079
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 69 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 291 روز
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 1055 روز
درصد پذیرش 15 %