نشریه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری  از جمله نشریات پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است که از سال 1390 منتشر شده است.

 

نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود.

زمینه مطالعاتی

نشریه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در زمینه‌های روان‌شناسی، کوکان با نیازهای خاص (استثنایی) و توانبخشی است. مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند.

انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند.

لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه گیری،  چنان باشند که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و  انگیزه مولفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.

سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

هزینه چاپ مقاله در نشریه

 در زمان پذیرش مبلغ هزینه اولیه 100000 تومان و هزینه انتشار 250000 تومان دریافت خواهد شد.

 

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب مقالات علمی

 فصلنامه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.