درباره نشریه

مجله‌ی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری طبق ابلاغیه‌ی شماره‌ی ...... 35939/18/3 .... مورخ ... 13/3/1392 ... کمیسیون بررسی نشریات علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری از درجه‌ی علمی- پژوهشی و شماره استاندارد بین‌المللی ... 7642-2251 ....... (نسخه چاپی) از سازمان اسناد کتابخانه ملی برخوردار است.

  مجله‌ی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری بر اساس تخصصی‌ شدن مجله‌های علمی- پژوهشی کشور در سال ...... 1390 ... بصورت مجله‌ی تخصصی در حوزه‌ی روان‌شناسی و رشته‌های وابسته از مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان منشعب گردید. این مجله تأکید بیشتر در چاپ مقاله‌های تحقیقاتی دارد. در این رابطه اعضاء محترم هیأت تحریریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که حاصل تحقیقات علمی خود را در قالب مقاله‌های علمی جهت بررسی و چاپ به این مجله ارسال نمایند.

  جهت آشنایی با فرمت (شکل) مجله به قسمت برای نویسندگان مراجعه فرمایید.