راهنمای نویسندگان

    راهنمای نویسندگان

 هنگام ارسال مقاله لازم است  فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

2-  فرم تعهد نویسندگان  را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

هدف و موضوع

پژوهش ­های علوم شناختی و رفتاری نشریه علمی در زمینه روانشناسی و مشاوره که وابسته به دانشگاه اصفهان است. هدف این نشریه انتشار مقالات علمی در زمینه مطالعات شناختی و رفتاری است. منظور از مطالعات شناختی، مطالعه درباره  موضوعاتی متمرکز بر توجه، تمرکز، حافظه، هوش، استدلال، حل مسئله و مداخلات مربوط به حوزه شناخت است. همچنین منظور از مطالعات رفتاری، پژوهش ­هایی است که متمرکز بر رفتارهای ارتباطی، شغلی، سازمانی، خانوادگی و مداخلات مربوط به حوزه رفتار است.

آثار شایسته پذیرش

مقاله اصیل/ تحقیقاتی (Research Article /Original Article) 

 

اصول اخلاقی

  نشریه پژوهش های شناختی و رفتاری، عضو "کمیته اخلاق انتشارات" است و از اصول آن پیروی می‌کند.

 پذیرش آثار

  آثار دریافتی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

1- مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در راستای اهداف و حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

2-پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

3-در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله­ای در نشریه پژوهش ­های علوم شناختی و رفتاری در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

4-درصورتی که مقاله، برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا یا طرح پژوهشی باشد، باید در صفحه چکیده فارسی به صورت زیرنویس ذکر شود.

5-بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، باید استاد راهنما باشد. (در مواردی که دانشجو با اعضاء هیات علمی در نگارش مقاله همکار است نویسنده مسئول باید هیات علمی باشد).

6-متن اثر باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

فرایند داوری

آثار ارسالی در دو مرحله توسط سردبیر و هیات تحریریه، داوری می‌شود.

 • در مرحله اول داوری، آثاری پذیرفته می‌شود که با هدف و موضوع نشریه هم‌خوان و متناسب با سطح علمی نشریه بوده و پیش‌تر منتشر نشده باشند.
 • در مرحله دوم داوری، آثاری پذیرفته می‌شود که از لحاظ محتوا دارای اعتبار کافی بوده، به صورت مستند نوشته‌ شده، از روش‌های معتبر پژوهشی بهره‌ برده، از لحاظ موضوع دارای اهمیت کافی بوده، و دارای ساختار و نگارشی علمی و روان باشد و حداقل توسط دو داور تأیید شده باشد.
 • فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد.
 • تمامی آثار ارسالی به نشریه پژوهش ­های علوم شناختی و رفتاری قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

نکات اصلی شیوه نگارش نشریه

1.متن مقاله حداکثر در 20 صفحه یا حداکثر 8500 کلمه، با فاصله خطوط single و حاشیه‌ 3 سانتی‌متر از پایین، 5/3 از بالا، و 2 سانتی متر از چپ و راست، به شکل یک ستونه در نرم‌افزار word تایپ شود.

 1. نوع قلم فارسی Blotus، با اندازه 12 برای متن و تیترها بولد، Blotus با اندازه 10 برای پاورقی، و نوع قلم انگلیسی Times New Roman با اندازه 10 برای داخل متن و پاورقی 9 است.
 2. در نگارش متن، اصول نگارش زبان فارسی رعایت شود.
 3. * ضمنا عنوان  شکلها، جداول و نمودارها به 2 زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.

فایل های ارسالی

 • کلیه آثار و مقالات باید از طریق سامانه نشریه https://cbs.ui.ac.ir  ارسال شوند.
 • لازم است پنج فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، ، فرم تعارض منافع، فرم تعهد نویسندگان و فایل واگذاری حق انتشار مقاله با شرایط ذکر شده ارسال شود. 
 • در صورتیکه مقاله مورد پذیرش قرار گیرد از نویسنده/ نویسندگان درخواست خواهد شد چکیده مبسوط انگلیسی را براساس دستورالعمل تهیه کرده و ارسال نمایند. فایل راهنمای نگارش چکیده مبسوط در اختیار نویسنده/ نویسندگان قرار خواهد گرفت.
 •  
 • نکته:  

  نویسنده محترم لطفا برای بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبسوط انگلیسی را قبل از ارسال به نشریه در سامانه grammarly

   قرار دهید و پس از رفع ایرادات که سامانه مشخص می کند آن را برای نشریه ارسال فرمایید
 1. فایل مشخصات نویسندگان

 

 • عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 •  در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و همچنین نام نویسنده مسئول با * همراه با ارکید او مشخص شود. 
 • مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شماره تماس و پست الکترونیکی هر یک از نویسندگان در یک سطر جداگانه بیاید. 
 • ایمیل نویسنده مسئول و اعضاء هیأت علمی باید ایمیل دانشگاهی باشد. ایمیل سایر نویسندگان ترجیحاً سازمانی باشد.
 • تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد.

به مثال زیر توجه کنید:

نقش رفتار جامعه‌پسند در ارتقای بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان

با واسطهگری هیجانات مثبت و تعدیلگری تنظیم هیجان

 نگین توصیفیان: دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

negin_towsyfyan@ui.ac.ir

سید علی مرعشی: استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

sayedalimarashi@scu.ac.ir

Negin Towsyfyan: Ph.D. Student of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

negin_towsyfyan@ui.ac.ir

Sayed Ali Marashi*: Assistant Professor of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

sayedalimarashi@scu.ac.ir

نکات مهم:

 • در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، بعد از قرار گرفتن مقاله در فرآیند داوری امکان تغییر ترتیب، تعداد، ترتیب، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند).
 • در سامانه نشریه، قسمت وابستگی سازمانی ( سازمان مربوط به نویسندگان)، اطلاعات نویسندگان هم فارسی و هم انگلیسی دقیقاً وارد شود.

 فایل اصلی مقاله

این فایل شامل مقاله یا اثر، بدون ذکر نام نویسنده/ نویسندگان است. در این فایل باید ساختاری که در ادامه شرح داده می شود به دقت رعایت شود.

اجزای مقاله

  صفحه اول: چکیده انگلیسی

 • چکیده انگلیسی بر اساس چکیده فارسی تنظیم شود. عنوان مقاله باید وسط چین با فونت Time New Romans سایز 13 و بولد باشد. حروف اول واژگان کلیدی با حروف بزرگ نوشته شود و با کاما از هم جدا شوند.

صفحه دوم: چکیده فارسی

چکیده فارسی حداقل در 200 و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود و با عنوان مقاله شروع شود. این عنوان باید وسط چین با فونت Blotus، سایز 13 و بولد باشد.

چکیده شامل اهداف، روش پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری باشد، بدون این که این تیترها در چکیده قید شود. در چکیده نباید منابع آورده شود.

پس از چکیده، در سطر جداگانه، واژگان کلیدی قید شود. 3 تا 5 واژه کلیدی با کاما از هم جدا شده و بیانگر مهم ترین موضوعات مطرح در مقاله باشد.

ساختار متن اصلی مقاله

صفحه سوم با عنوان مقدمه شروع و ادامه می یابد.

بدنه اصلی مقاله باید شامل 5 تیتر (سطح اول) مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، و منابع باشد. همانطور که در ادامه آمده است، این تیتر های اصلی سطح اول باید با سایز 12، بولد، و وسط چین باشند. 

 • دقت شود که برای تمامی تیترهای مقاله از فرمت زیر استفاده شود: 

سطح

فرمت

اول: تیتر مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، و منابع

سایز12 وسط چین، بولد

دوم: زیر تیترهای مربوط به تیترهای ردیف اول (مانند ابزار پژوهش)

سایز11، راست چین، بولد

سوم: زیر تیترهای مربوط به تیترهای ردیف دوم (مانند مقیاس افسردگی بک)

سایز 10، راست چین، بولد،

چهارم: زیرتیترهای مربوط به تیترهای ردیف سوم

سایز 9، راست چین، بولد،

مقدمه

 • در مقدمه باید مسئله بیان شده و به پیشینه پژوهش و ضرورت پژوهش پرداخته شود اما پیشینه، ضرورت یا بیان مسئله لازم نیست به صورت تیتر در مقدمه بیایند. در مقدمه می ­توان حداقل دو تیتر داشت که تیترها باید به موضوع پژوهش مربوط باشند. این تیترها باید به صورت تیتر سطح دوم نوشته شوند. دقت شود که مقاله نباید ساختار پایان نامه داشته باشد.
 • در صورتی که اهداف، فرضیه ها یا سوالات به طور مشخص در متن قید می شوند باید به این سبک نوشته شوند (به طور مثال): 

این پژوهش به دنبال دو هدف بود : (الف) …………………، و (ب) ……………..

شیوه ارجاع در متن

 • برای هر مطلبی که از یافته های دیگر پژوهشگران است به شکل و یا منبع مربوطه اشاره و استناد شود و از آوردن مطالب بدون استناد دقیق خودداری شود.
 • اگر به چندین منبع اشاره شود، منابع باید به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.
 • املای منابع در همه مقاله (متن، شکل یا جدول و منابع پایانی مقاله) یکسان باشد.

ارجاع درون متنی به زبان انگلیسی بر اساس APA7 و به سبک زیر انجام شود:

 • برای ارجاع به منابع فارسی و انگلیسی به مثال­ های زیر توجه کنید:
  • پژوهش ­ها نشان داده بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد (محمدی، 1399).
  • محمدی (1399) نشان داد بین اضطراب زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد.
  • انطباق پذیری مسیر شغلی شامل چهار بعد دغدغه، کنترل، کنجاوی و اعتماد است (Savickas, 2015).
  • از دیدگاه ساویکاس، انطباق­پذیری مسیر شغلی شامل چهار بعد دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد است (Savickas, 2015).
 • برای ارجاع درون متنی به کتاب ترجمه شده، نام خانوادگی نویسنده به فارسی، سال نشر خورشیدی و میلادی، و صفحه (در صورت نقل قول مستقیم) قید شود. به مثال زیر توجه کنید:
  • خویشتن فراتر از هویت است و هویت را در بر می­گیرد (ساویکاس،1400/2019).
  • از نظر ساویکاس (1400/2019) خویشتن فراتر از هویت است و هویت را در بر می گیرد.

 

 • اگر تعداد نویسندگان دو نفر باشد در همه جا، نام هر دو نفر قید شود به عنوان مثال:
  • پژوهش­ها نشان داده خوشبینی می­تواند انطباق­پذیری را پیش بینی کند (محمدی و ابراهیمی، 1399).
  • محمدی و ابراهیمی (1399) نشان دادند خوشبینی می­تواند انطباق­ پذیری را پیش بینی کند.
  • آمادگی افراد بر انطباق­ پذیری مسیر شغلی آنها مؤثر است (Savickas & Porfeli, 2015).
  • از دیدگاه ساویکاس و پورفلی، آمادگی افراد بر انطباق­پذیری مسیر شغلی آنها مؤثر است (Savickas & Porfeli, 2015).

 

 • اگر تعداد نویسندگان 3 نفر یا بیشتر بود نیازی به قید کردن اسم همه افراد نیست و از همان ارجاع اول، نویسنده اول و همکاران و سال انتشار ذکر می شود. مثال:
  • پژوهش ­ها نشان داده هوش هیجانی و هویت مسیر شغلی با وضعیت اشتغال افراد رابطه دارد (راستی و همکاران، 1399).
  • راستی و همکاران (1399) نشان دادند هوش هیجانی و هویت مسیر شغلی با وضعیت اشتغال افراد رابطه دارد.
  • انطباق پذیری و هویت به عنوان دو فراشایستگی تعریف شده است (Savickas et al., 2015).
  • از دیدگاه ساویکاس و همکاران، انطباق پذیری و هویت به عنوان دو فراشایستگی تعریف شده است (Savickas et al., 2015).

 

 • برای مؤسسات و انجمن­ هایی که نام اختصاری دارند:
 • در اولین گزارش نام کامل و نام مختصر آورده شود. به مثال­ های زیر توجه کنید:
  • باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها [سمت]، 1396).
  • به گفته سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت، 1396) باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است.
  • در این راستا می­ توان از مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای مزمن سود جست (American Psychological Association [APA], 2020).
  • بر اساس گزارش انجمن روان­شناسی آمریکا می­توان از مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای مزمن سود جست (American Psychological Association [APA], 2020).

 

 • در سایر گزارش ­ها نام مختصر این سازمان ­ها و مؤسسات آورده شود. به مثال­ های زیر توجه کنید:
  • باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است (سمت، 1396).
  • بر اساس گزارش سمت (1396) باید دانست سازوکارهای علم و فناوری چگونه است.
  • مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای جسمی نیز قابل استفاده است (APA, 2020).
  • بر اساس گزارش APA (2020) مداخلات روان­شناختی برای درمان دردهای جسمی نیز قابل استفاده است.

روش

پس از معرفی روش پژوهش و ارائه مباحث مربوطه، سه زیرتیتر (سطح دوم) شامل جامعه، روش نمونه­ گیری و حجم نمونه؛ ابزار پژوهش؛ روش اجرا و تحلیل داده به صورت زیر ارائه شده و مطالب مرتبط ذیل آنها گنجانده شود:

 • جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه: علاوه بر معرفی جامعه پژوهش و روش نمونه گیری، باید اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان، مانند سن، جنس، وضعیت تحصیلی و غیره، در این قسمت بیاید.
 • ابزار پژوهش: ابزارهای استفاده شده برای جمع ­آوری داده های کمی وکیفی در این بخش معرفی می شود. اسم هر ابزار به صورت تیتر سطح سوم قید شود. ابتدا هر مقیاس باید معرفی شده و روش نمره گذاری آن مطرح گردد. در ادامه، اول شواهد روایی و سپس پایایی ابزار مطرح گردد.

نکته مهم این که اسم ابزارهای کمّی باید مطابق با عنوان انگلیسی آن ابزار باشد. نام پدید آوردنده آن ابزار جزو نام آن ابزار نیست مگر آنکه نام نویسنده در عنوان انگلیسی آن ابزار آمده باشد. نام مقیاس در توضیح مربوط به آن زیرنویس شود. به مثالی که در ادامه آمده توجه کنید:

 

مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

در این پژوهش از مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی اینجا شماره مربوط به زیرنویس درج شود (Savickas & Porfeli, 2015) برای سنجش انطباق پذیری استفاده شد. (و ادامه مطلب)

 • روش اجرا و تحلیل داده: در این بخش این باید به مراحل اجرای پژوهش و روش تحلیل داده ها اشاره شود.

 

یافته ­ها

 • در بخش یافته ­ها به نتایج حاصل از بررسی سوالات و فرضیه­ های پژوهش پرداخته می ­شود. دقت شود که این بخش ساختار پایان­ نامه نداشته باشد. سطح معناداری چه در متن و چه در جداول باید با حرف p، به صورت کوچک و ایتالیک نشان داده شود.

 

 • جدول­ ها، اشکال و نمودارها
 • جدول ها و نمودارها به ترتیب شماره‌گذاری می‌شود.
 • هر جدول به همراه بالانویس فارسی و انگلیسی در درون متن و پس از پاراگرافی آورده شود که نخستین بار به آن جدول اشاره شده است.
 • هر شکل به همراه زیرنویس فارسی و انگلیسی در درون متن و پس از پاراگرافی آورده شود که نخستین بار به آن شکل اشاره شده است.
 • تنها مطالبی در جدول قید شود که حداقل شامل شش عدد باشد در غیر این صورت، اطلاعات در متن قید شوند.
 • هر نوع مخفف نویسی استفاده شده در جدول باید در زیر جدول معرفی شود.

 

بحث و نتیجه گیری

 • نتیجه گیری، ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیشینه پژوهشی و تبیین یافته ها و توضیح علل احتمالی نتایج بیان شود.
 • در بحث حتما به محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی اشاره شود. برای این مطالب لازم نیست تیتر ارائه شود.

 تشکر و قدردانی

 تیتر تشکر و قدردانی باید در قالب تیتر سطح دوم نوشته شود. در بخشی با نام «تشکر و قدردانی» که در پایان نوشته و پیش از فهرست منابع می‌آید، به هر نوع حمایت یا کمکی که برای نگارش نوشته از سوی سازمان‌ها یا افراد صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان سپاسگزاری الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد

نکات مربوط به متن

 • نگارش متن بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می­‌گیرد.
 • افعال متن باید به زمان گذشته و مجهول نوشته شوند مگر در مواردی که به موضوعات جاری یا کاربرد فعلی تحقیق حاضر می پردازد.
 • معادل غیرفارسی واژه‌های جدید، تخصصی و نامأنوس در پانویس به صورت شماره گذاری در هر صفحه می‌آیند.
 • پیوست­ ها و یادداشت­ها در انتهای مقاله آورده شوند.
 • استناد به مراجع بر اساس روش APA باشد. برای استنادهی درون متنی و تهیه فهرست منابع بهتر است از نرم افزارهای استناددهی مثلا (EndNote, Mendeley) ا استفاده شود.

 منابع

 • منابع فارسی هم باید به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شوند. منابع فارسی به زبان فارسی ذیل تیتر منابع، و منابع فارسی به زبان انگلیسی ذیل تیتر References قرار می­گیرند.
 • منابع باید به ترتیب حروف الفبا آورده شوند. کلیه منابع انگلیسی، بدون اینکه از نظر فارسی یا انگلیسی بودن مجزا شوند، باید به ترتیب حروف الفبا بیایند.
 • از قرار دادن نقطه، ستاره، دایره، خط تیره و شماره پیش از رفرنس ­ها اجتناب کنید. خطوط دوم به بعد باید تورفتگی داشته باشند.
 • برای انگلیسی کردن منابع فارسی از ترجمه آنها خودداری کنید. در عوض به منبع اصلی مراجعه نموده و نام نویسندگان، عنوان مقاله یا کتاب، و عنوان ناشر را از روی منبع اصلی بنویسید. در آخر با ذکر In Persian مشخص می­ شود که این منبع به زبان فارسی بوده است. مثلاً منبع فارسی زیر در سایت نشریه پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری به این صورت به انگلیسی آمده بود:

فانی اصفهانی، ف.، نیلفروشان، پ.، و نصر اصفهانی، م. (1398). رابطه انطباق پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی: نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، (2) 9، 32-19.

 

Fani Isfahani, F., Nilforooshan, P., and Nasr Isfahani, M. (2019). The relationship between career adaptability and entrenchment among employees of medical centers: the mediating role of perceived career success. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 9(2), 19-32. doi: 10.22108/cbs.2021.125994.1468 (In Persian).

 

 

 • مقاله

فانی اصفهانی، ف.، نیلفروشان، پ.، و نصر اصفهانی، م. (1398). رابطه انطباق پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی: نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، (2) 9، 32-19.

Osborne, D., and Weiner, B. (2015). A latent profile analysis of attributions for poverty: Identifying response patterns underlying people’s willingness to help the poor. Personality and Individual Differences, 85, 149–154.

Stebleton, M. J. (2010). Narrative-based career counseling perspectives in times of change: An analysis of strengths and limitations. Journal of Employment Counseling, 47(2), 64–78.

Stefanic, N., Caputi, P., Lane, L., and Iverson, D. C. (2015). Exploring the nature of situational goal-based coping in early-stage breast cancer patients: A contextual approach. European Journal of Oncology Nursing, 19(6), 604–611. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2015.1003.

 

 • مقاله برگرفته از وبسایت

Sanger, M. (2000). Woman and the new race. Bartleby.com. http://www.bartleby.com/1013/

 

 • کتاب

صادقی، ا. (1396). آسیب­شناسی و مشاوره تحصیلی. دانشگاه اصفهان.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.

Sadeghi, A. (2017). Academic counseling and pathology. University of Isfahan. (In Persian).

 

 • کتاب با 2 یا بیش از 2 نویسنده

Brislin, R. W., Lonner, W. J., and Thorndike, R. M. (1973). Cross-cultural research methods. John Wiley & Sons.

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

 • یک فصل از یک کتاب

Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp.144–186). Wiley.

 

 • کتاب ترجمه شده در فهرست منابع فارسی

ساویکاس، ام. ال. (1400). مشاوره مسیر شغلی (پ. نیلفروشان، مترجم). انتشارات دانشگاه اصفهان. (نشر اثر اصلی 2019).

 کتاب ترجمه شده در فهرست منابع انگلیسی

Savickas, M. L. (2021). Career Counseling (P. Nilforooshan, Trans.). University of Isfahan Press. (Original work published 2019).

 

 • پایان نامه

بدخشیان، س. (1398). اثربخشی برنامه­ توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه­ شناختی اجتماعی بر سرمایه­های روانشناختی افراد دارای آسیب نخاعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

Badakhshiyan, S. (2019). The effectiveness of vocational rehabilitation program based on social cognitive theory on psychological capital of people with spinal cord injury. M. A. Thesis. University of Isfahan, Faculty of Education and Counseling.

 • پیوست ها
 • درصورتی که ارائه پیوستی ضروری است، پس از منابع مقاله درج شود.
 • اگر مقاله به معرفی و بررسی و گزارش ویژگی های روان سنجی یک ابزار یا مقیاس می پردازد، باید آن مقیاس در پیوست ارائه شود.

 

 1. فرم تعارض منافع

 نویسندگان بایستی هر نوع منافع مادی و معنوی مؤثر در ارائه مقاله یا انجام پژوهش را در این قسمت توضیح دهند. 

 4.فرم تعهد نویسندگان

فرم تعهد نویسندگان از سایت نشریه قابل دریافت است. این فرم به صورت یک چک لیست است و لازم است پرسش ‏ها به دقت مطالعه و تکمیل شود.

* Corresponding author