نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اصغر

آقایی

aghaeipsy@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

ناهید

اکرمی

n.akrami@edu.ui.ac.ir

استادیار

گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

فروغ

بختیاری

bakhtiari_foroogh@yahoo.com

دانشیار

استادیار روانشناسی کرمان - دانشگاه پیام نور کرمان

ماه‌گل

توکلی

m.tavakoli@edu.ui.ac.ir

استادیار

استادیار

ایلناز

سجادیان

i.sajjadian@gmail.com

استادیار

اصفهان- خیابان بزرگمهر- ملک شمالی- کوی شهید حسن حقوقی- پلاک 154- طبقه 4

ایرج

سلطانی

soltani134@gmail.com

دانشیار

مجتمع فولاد مبارکه-

فاطمه

سمیعی

f.samiee@edu.ui.ac.ir

اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه بن بست شهید عبدلی پلاک 64

احمد

صادقی

asadeghi22@gmail.com

دانشیار

اصفهان- دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه مشاوره

سعید

صفایی موحد

s_s_movahed@yahoo.com

استاد دانشگاه تهران

محمد

عاشوری

m.ashori@edu.ui.ac.ir

استادیار

استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

کریم

عسگری مبارکه

k.asgari@edu.ui.ac.ir

دانشیار

گروه روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران

هادی

فرهادی

farhadihadi@yahoo.com

استادیار

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خىراسگان)، اصفهان، ایران

مریم

قربانی

ghorbani_psyc@yahoo.com

استادیار

استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.

محمدباقر

کجباف

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

استاد

اصفهان دانشگاه اصفهان گروه روانشناسی

محسن

گل پرور

drmgolparvar@gmail.com

دانشیار

اصفهان ، خوراسگان ، خیابان جی شرقی ، بلوار ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دکتر محسن گل پرور

زهره

لطیفی

z_yalatif@yahoo.com

استادیار

استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

حسینعلی

مهرابی

mehrabihossein@yahoo.com

استادیار

اصفهان- کوشک- خیابان معلم- خیابان آب-کوی سوم- پلاک آخر

زهره

موسوی

zohre.moosavi@gmail.com

استادیار

گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

حسین

مولوی

hsmolavi@gmail.com

استاد

خیابان هزارجریب

قاسم

نوروزی

g_norouzi@yahoo.co.uk

استادیار

استادیار کدکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

پریسا

نیلفروشان

p.nilforooshan@edu.ui.ac.ir

دانشیار

اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه مشاوره

سید اسماعیل

هاشمی

esmaeil2140@yahoo.com

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

فریبا

یزدخواستی

faribayazdkhasti@yahoo.com

استادیار

گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان