اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه‌های شخصی تی - شغلی DISC و HPI در بین کارکنان سازمان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران
اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه‌های شخصی تی - شغلی DISC و HPI در بین کارکنان سازمان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

نرجس فصیحی زاده؛ سید حمید رضا عریضی سامانی؛ حامد شهبازی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/cbs.2018.100399.0

چکیده
  بیشتر ابزارهای موجود برای سنجش شخصیت در کشور به‌منظور قضاوت دربارۀ افرادی به کار می‌روند که در محیط‌های بالینی ارزیابی می‌شوند. این ابزارها در محیط‌های سازمانی کاربرد چندانی ندارند؛ ازاین‌رو پژوهش ...  بیشتر
نقش یادگیری داوطلبانه در اثرگذاری عزّت‌نفس سازمان‌محور و خودکارآمدی نقش‌محور بر ادراک از اشتغال‌پذیری
نقش یادگیری داوطلبانه در اثرگذاری عزّت‌نفس سازمان‌محور و خودکارآمدی نقش‌محور بر ادراک از اشتغال‌پذیری

مهدی یزدان شناس؛ نرگس ولی داد

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.122678.1407

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد خودپنداره شامل عزت­نفس سازمان­محور و خودکارآمدی نقش­محور بر ادراک از اشتغال­پذیری بود که نقش تعدیل­کننده یادگیری داوطلبانه نیز مورد توجه قرار گرفت. تحقیق حاضر ...  بیشتر
طراحی و آزمون الگویی از رابطۀ بین رهبری کارآفرینی و قصد ترک شغل کارکنان با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی و تعدیلکنندگی تناسب شخص‌ـ‌ سازمان
طراحی و آزمون الگویی از رابطۀ بین رهبری کارآفرینی و قصد ترک شغل کارکنان با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی و تعدیلکنندگی تناسب شخص‌ـ‌ سازمان

سیما پری زاده؛ فریبا پهلوانی؛ کیومرث بشلیده

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.123557.1418

چکیده
  قصد ترک شغلْ رضایت و میلی آگاهانه، داوطلبانه و سنجیده‌شده به ترک سازمان است. ترک شغل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی را به سازمان تحمیل می‌کند که می‌تواند باعث ایجاد اختلال در عملکرد سازمان شود. یکی ...  بیشتر
بررسی اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی(HGT) بر کاهش افسردگی، اضطراب و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه
بررسی اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی(HGT) بر کاهش افسردگی، اضطراب و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه

روح الله کرمی بلداجی؛ اقبال زارعی؛ سید رضا فلاح چای؛ مریم صادقی فرد

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124296.1425

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی(HGT) بر کاهش اضطراب، افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه است. روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی ازنوع پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون، با گروه کنترل به‌همراهِ ...  بیشتر
بررسی ارتباط معنویت فردی و سازمانی با اشتیاق شغلی: تبیین نقش میانجی معنای کار
بررسی ارتباط معنویت فردی و سازمانی با اشتیاق شغلی: تبیین نقش میانجی معنای کار

ایمان حکیمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.121525.1384

چکیده
  انسان‌ها به واسطه کار معنای وجودی خویش را  می‌یابند و از این جهت کار می‌تواند بنیان و کانون زندگی بشر قلمداد شود. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع بود که چگونه معنویت فردی و سازمانی پرستاران ...  بیشتر
موج سوم روان‌شناسی شناختی-رفتاری در حوزه نارسایی‌های تحولی: تاثیر ذهن‌آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه
موج سوم روان‌شناسی شناختی-رفتاری در حوزه نارسایی‌های تحولی: تاثیر ذهن‌آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری؛ زهرا خانی-صلوات

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124500.1433

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فنون مراقبه‌ی مبتنی بر ذهن آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب، دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه‌تجربی پیش آزمون-پس-آزمون با گروه ...  بیشتر