دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
3. رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان

صفحه 13-24

زمان اژدری؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه جلالی نژاد


9. نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی

صفحه 103-114

محمد علی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده؛ لیدا ملک زاده


11. مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم

صفحه 131-140

دلارام بلوچی؛ سید حمید آتش پور؛ منوچهر کامکار؛ مرتضی آبدار اصفهانی


14. پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

صفحه 167-180

اقبال زارعی؛ روح الله کرمی بلداجی؛ حسین حیدری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ غفار بهار لو