دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1394 (9) 
ابعاد دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش‌بینی‌کننده سبک‌های حلّ تعارض زناشویی

صفحه 57-72

روح الله کرمی بلداجی؛ سید رضا فلاح چای؛ اقبال زارعی؛ ماجده ثابت زاده


بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

صفحه 143-152

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی