مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی
مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

حمید علیزاده؛ پناه‌علی حسین‌زاده؛ علی‌محمد گودرزی؛ هادی زرافشان

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 1-10

چکیده
    هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوی ترسیمی و توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی است. این پژوهش از نوع علّی ‌مقایسه‌ای بود، برای انتخاب نمونه، از ...  بیشتر
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر

حمید کاظمی؛ سارا مطهری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 11-22

چکیده
    در دیدگاه شناختی طرحواره‌های ناسازگار اولیه از بنیادی‌ترین مولفه‌های شناختی محسوب شده، حتی گاهی اوقات پیش از آنکه کودک زبان را بیاموزد، شکل می‌گیرد (طرحواره‌های پیش‌ کلامی) و اغلب نفوذ خود را ...  بیشتر
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 23-32

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون ...  بیشتر
تأثیر مشاوره مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی‌شده بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان
تأثیر مشاوره مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی‌شده بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان

لعیا دین‌دوست؛ محمدرضا عابدی؛ فاطمه بهرامی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 33-48

چکیده
    هدف از این پژوهش، تعیین میزان تأثیر مشاوره مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی ‌شده کرومبولتز بر ادراک قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان ...  بیشتر
بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی‌گرایانه سبک‌های تفکر
بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی‌گرایانه سبک‌های تفکر

حجت محمودی؛ علی عیسی‌زادگان؛ جواد امانی ساری بگلو؛ افسانه کتابی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 49-68

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای سبک‌های تفکر نوع اول، در میان دانش‌آموزان تیز هوش و عادی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه ...  بیشتر
مقایسه‌ شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی
مقایسه‌ شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی

سارا آقابابایی؛ نسیم استکی آزاد؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 69-80

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، مقایسه شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی است. روش این پژوهش علّی- مقایسه‌ای بود. به منظور انجام پژوهش 90 نفر از مادران کودکان عقب مانده ذهنی، ...  بیشتر
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

مهناز اشرفی؛ فرزانه منجزی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 81-98

چکیده
    از آنجایی که پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه آثار نامطلوبی بر حالت درونی افراد و به پیرو آن بر روابط بین‌فردی می‌گذارد، از طرفی توانایی در برقرارکردن ارتباط مؤثر با دیگران، باعث رشد مطلوب و شکوفایی ...  بیشتر