رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت
رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21759

چکیده
  سبک‌های اسنادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکردها و فرآیندهای روانی و تربیتی دانشجویان محسوب می‌شود. توجیه این نقش از طریق فرآیندهای روانی مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها اهداف پیشرفت است. ...  بیشتر
نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور
نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور

سعید کریمی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21760

چکیده
  در سال‌های اخیر، کارآفرینی به یک موضوع مهم در تحقیقات علوم اجتماعی تبدیل شده‌ است و به رابطۀ بین شخصیت و کارآفرینی، مجدداً توجه جدی شده است. در پژوهش حاضر بر اساس نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نقش عوامل ...  بیشتر
مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افراد روانرنجورگرا، برونگرا و عادی
مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افراد روانرنجورگرا، برونگرا و عادی

حوریه بهارلو؛ پرویز صباحی؛ پروین رفیعی نیا

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21761

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ سبک‌های اسناد و باور به دنیای عادلانه در افراد روان‌رنجورگرا، برون‌گرا و افراد عادی بود. بدین منظور با استفاده از طرح پژوهش علی ـ مقایسه‌ای، سه گروه 30 نفری از افراد روان‌رنجور، ...  بیشتر
اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه
اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

غلامرضا قائد امینی هارونی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ کبری سپهری بروجنی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21762

چکیده
  قصد افراد برای سوءمصرف مواد دست‌کم در نخستین دفعات مصرف، تحت تأثیر نگرش آنها به مصرف مواد قرار دارد. اصلاح نگرش بویژه در نوجوانان، یکی از راهبردهای شناخته‌شده پیشگیری از اعتیاد است. هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر
مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه‌ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی
مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه‌ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی

حسن رضایی جمالویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ عادل زاهد

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21763

چکیده
  هدف از این مطالعه، مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه­ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و دانش‌آموزان عادی بود. آزمودنی­های پژوهش شامل 80 دانش‌آموز پایه تحصیلی دوم راهنمایی بود ...  بیشتر
بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان
بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان

راضیه پیکانیان؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21764

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان بود. روش این پژوهش، توصیفیاز ...  بیشتر
مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان
مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان

محمدعلی نادی؛ وجیهه اقانوری

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، صفحه 91-107

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری تأثیر ویژگی­های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری آن همۀ کارکنان ...  بیشتر