نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان
نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان

سجاد بشرپور؛ طیبه حسینی کیاسری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20750

چکیده
  تجربۀ رویدادهای آسیب‌زا در دوره کودکی و ویژگی‌های انحرافی شخصیت، خطر استفاده از مواد را افزایش می‌دهند. برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف ...  بیشتر
تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان
تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان

فرشته پورمحسنی کلوری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20751

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل دوران دانشجویی، روابط عاشقانه با جنس مخالف است. پژوهش‌ها نشان داده است این روابط بر زمینه‌های اصلی عملکرد جوانان، همچون: روابط صمیمانه، تحول هویت، رابطه با همسالان و تحول جنسی ...  بیشتر
بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد
بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد

احمدرضا موحدی؛ فاطمه بهرامی؛ زهرا مظاهری؛ محمد مرندی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20752

چکیده
  اختلال در تعاملات اجتماعی یکی از ویژگی‌های مهم کودکان مبتلا به سندروم آسپرگر است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش تمرین فنون کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی سه کودک مبتلا به سندروم آسپرگر بود. در ...  بیشتر
تحلیل محتوای کتاب‌های «بخوانیم و بنویسیم» پایۀ سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون
تحلیل محتوای کتاب‌های «بخوانیم و بنویسیم» پایۀ سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون

منیر بهروز؛ جواد حاتمی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20753

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی از منظر تأکید بر مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی (حافظه‌فعال، بازداری پاسخ و مدیریت زمان) است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل محتوا ...  بیشتر
اثربخشی آموزش‌ شناختی ارتقا بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه
اثربخشی آموزش‌ شناختی ارتقا بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری دوره دوم متوسطه

عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ شهرام واحدی؛ کمال اکبری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 63-76

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20754

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر میزان قربانی‌شدن عاطفی دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 93-92 بود. ارتقای امید در نظریه اسنایدر، ...  بیشتر
ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان
ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان

مالک میرهاشمی؛ عاطفه حسین شرقی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20755

چکیده
  هدف اساسی این تحقیق، بررسی ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان بود. گروه نمونه مورد مطالعه ( 325=N ) به روش تصادفی چند مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ...  بیشتر