نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
کبری اباذری قره بلاغ مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید شرافت تهران
امراله ابراهیمی استادیار مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید حمید آتش‌پور دانشیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
نسرین ارشدی تخصصی دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سارمانی دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز-ایران
احمد یارمحمدیان
زهرا ایزدی‌خواه
مریم اسماعیلی
فرامرز آسنجرانی استادیار مشاوره دانشگاه اصفهان
عذرا اعتمادی تخصصی دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اصغر آقایی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
صغری اکبری چرمهینی تخصصی استادیار دانشگاه اراک
ناهید اکرمی گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
شهلا البرزی
عبدالله امیدی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شعله امیری
فروغ بختیاری استادیار روانشناسی کرمان - دانشگاه پیام نور کرمان
هاجر براتی تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
نگین برات دستجردی
مجید برکتین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده پزشکی, گروه روانپزشکی
سودابه بساک‌نژاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
کیومرث بشلیده
پروین بهادران
حسن پاشاشریفی تهران خ.خرمشهر خ.دوم نیلوفر شماره30
هاجر ترکان 22 بهمن (مجتمع اداری/ ساختمان شماره 2دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان/ دانشکده روان‌شناسی/ گروه روان‌شناسی
ماه‌گل توکلی استادیار
مسعود جان بزرگی استاد روان شناسی بالینی ، دانشکده روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران
اصغر جعفری تهران- دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد حاجی حسنی شهرکرد. دانشگاهش هرکرد
الهه حجازی تهران- دانشگاه تهران
فریبا حسنی
عباسعلی حسین خانزاده تخصصی دانشیار روانشناس دانشگاه گیلان
مصطفی خانزاده تخصصی استادیار روانشناسی دانشگاه فیض الاسلام
مهناز خسروجاوید دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مهدی خوروش نجف‌آباد- دانشگاه آزادا اسلامی واحد نجف‌آباد
حسن خوش اخلاق تخصصی استادیار روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، اصفهان ، ایران
منیرالسادات ذاکرفرد تخصصی استان اصفهان- شهر اصفهان- فلکه احمد آباد- خیابان احمد آباد- روبه روی خیابان مهرگان- کوی طاق بستان- پلاک 26- مجتمع مسکونی آنتیک- کدپستی8155695951
وحید ذوالاکتاف
حسین ذوالقدر دانشگاه پیام نور سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا
کامران ربیعی تخصصی استادیار جامعه شناسی ، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمد ربیعی دانشیار مشاوره شغلی دانشگاه شهرکرد
اسحاق رحیمیان
بهرام رنجبریان
رسول روشن استان ایلام- شهرستان دره شهر- خیابان نیروی هوایی، بین خیابان میهن 2 و میهن 3، کد پستی:
علی زاده محمدی تهران- دانشگاه شهید بهشتی
فریبا یزدخواستی گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
فاطمه زرگر استادیار روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بی بی عشرت زمانی
فیروزه سپهریان آذر استاد
ایلناز سجادیان اصفهان- خیابان بزرگمهر- ملک شمالی- کوی شهید حسن حقوقی- پلاک 154- طبقه 4
مهدی رضا سرافراز تخصصی استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
ایرج سلطانی تخصصی مجتمع فولاد مبارکه-
مسعود سلیمی تخصصی استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
حسین سماواتیان دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
فاطمه سمیعی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه بن بست شهید عبدلی پلاک 64
علی شائمی اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ علوم اداری و اقتصاد- گروه مدیریت
شهریار شهیدی تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده‌ی علوم تربیتی.
سیما شهیم
مژگان شوشتری دانشگاه اصفهان-دانشکده روانشناسی-دفتر دکتر ملک پور
احمد صادقی اصفهان- دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه مشاوره
اعظم صالحی اصفهان- خ کهندژ- دانشگاه پیام نور
رضوان صالحی تخصصی گروه مشاوره دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
پرویز صباحی سمنان مهدیشهر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
سعید صفایی موحد تخصصی استاد دانشگاه تهران
هوشنگ طالبی دانشیار گروه آمار ، دانشگاه اصفهان
سیده راضیه طبائیان اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی
محمدرضا عابدی تخصصی استاد گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی ,و روان شناسی، دانشگاه اصفهان
احمد عابدی* دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص 09133162301
یاسمین عابدینی روان‌شناسی – گروه علوم تربیتی 09122479010 یا شماره‌ی آخر 15 7932549-0311
مژگان عارفی
محمد عاشوری تخصصی استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عاصفه عاصمی دانشکده ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه کتابداری
محمد عباس‌زاده دانشگاه تبریز- گروه جامعه‌شناسی
کریم عسگری مبارکه تخصصی گروه روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران
کریم عسگری مبارکه
عباس عطاری اصفهان- خیابان استانداری- مرکز پزشکی نور- مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید علیزاده
مجیدمحمود علیلو استاد روانشناسی دانشگاه تبریز
باقر غباری بناب
مریم فاتحی‌زاده
سالار فرامرزی تخصصی دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد نقی فراهانی
کیومرث فرح‌بخش تهران- دانشگاه علامه طباطبایی.
هادی فرهادی تخصصی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خىراسگان)، اصفهان، ایران
مسعود فضیلت پور تخصصی دانشیار روان شناسی شناختی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم قربانی تخصصی استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.
امیر قمرانی
شهربانو قهاری تخصصی دکترای روان شناسی بالینی 1-استادیار گروه بهداشت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ،فطب روان پزشکی و روان شناسی بالینی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2- مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری ، پژوهشکده اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ساری. ایران.
حمید کاظمی تخصصی استادیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
ملیحه کاظمی دانشگاه آزاد نجف آباد، گروه روانشناسی
سمیه کاظمیان
مسعود کیان‌پور تخصصی استادیار جامعه شناسی ، اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم اجتماعی
محمدباقر کجباف اصفهان دانشگاه اصفهان گروه روانشناسی
رویا کلیشادی تخصصی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیمین دخت کلنی تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
محسن گل پرور اصفهان ، خوراسگان ، خیابان جی شرقی ، بلوار ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دکتر محسن گل پرور
زهره لطیفی تخصصی استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
علی محرابی تخصصی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
پروانه محمدخانی استاد گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
اعظم مرادی دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد 09131706499
مختار ملک پور دانشگاه اصفهان
مرضیه ملکیها گروه مشاوره، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س) ، قم، ایران
حسینعلی مهرابی اصفهان- کوشک- خیابان معلم- خیابان آب-کوی سوم- پلاک آخر
زهره موسوی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
حسین مولوی خیابان هزارجریب
محمدعلی نادی خوراسگانی تخصصی اصفهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)- گروه علوم تربیتی
محمدرضا نجفی دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شهروز نعمتی تخصصی دانشگاه تبریز
اعظم نقوی تخصصی گروه مشاوره- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران
محمدرضا نیلی احمدآبادی استادیار روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
پریسا نیلفروشان تخصصی اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه مشاوره
علی نویدیان تخصصی استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مژگان نوریان تخصصی استادیار ( دکترای تغذیه )
قاسم نوروزی استادیار کدکان استثنایی، دانشگاه اصفهان
سید اسماعیل هاشمی تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا هویدا
ناصر یوسفی
مجید یوسفی لویه مالزی- کوالالامپور