بررسی نقش میانجی‌گری‌ باورهای لذت‌بردن در رابطۀ بین عملکرد خانواده، رضایت از زندگی و افسردگی
بررسی نقش میانجی‌گری‌ باورهای لذت‌بردن در رابطۀ بین عملکرد خانواده، رضایت از زندگی و افسردگی

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ مائده رجایی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.134509.1674

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‌گری‌ باورهای لذت‌بردن در رابطۀ بین عملکرد خانواده، رضایت از زندگی و افسردگی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری و جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان و ...  بیشتر
مدل ساختاری رابطۀ ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونیسازیشده با نقش واسطۀ شایستگی اجتماعیـهیجانی
مدل ساختاری رابطۀ ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونیسازیشده با نقش واسطۀ شایستگی اجتماعیـهیجانی

سیدقاسم مصلح؛ ابولفضل فرید

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.133170.1635

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ ساختاری ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونی‌سازی‌شده با نقش واسطۀ شایستگی اجتماعی‌ـ‌هیجانی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام دانش‌آموزان‌ پسر مقطع متوسطۀ اول ...  بیشتر
پیش‌بینی رشد مسیر شغلی پایدار براساس تأمل بر پروژه زندگی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی
پیش‌بینی رشد مسیر شغلی پایدار براساس تأمل بر پروژه زندگی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی

مرضیه ملکیها؛ فرشید اصلانی

دوره 12، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.136352.1715

چکیده
  براساس پارادایم طرح‌ریزی زندگی، سازه‌گرایی مسیر شغلی و الگوی انطباق‌پذیری و جهات اخیر در چشم‌انداز راهنمایی مسیر شغلی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رشد مسیر شغلی پایدار براساس تأمل بر پروژۀ زندگی ...  بیشتر
تأثیر برنامۀ روان‌درمانی مثبت‌نگر‌ بر بخشش و جهت‌گیری‌های شادکامی در مادران نوجوانان کم‌شنوا
تأثیر برنامۀ روان‌درمانی مثبت‌نگر‌ بر بخشش و جهت‌گیری‌های شادکامی در مادران نوجوانان کم‌شنوا

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.132766.1626

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر برنامۀ روان‌درمانی مثبت‌نگر‌ بر بخشش و جهت‌گیری‌های شادکامی در مادران نوجوانان کم‌شنوا بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ ...  بیشتر
تأثیر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی
تأثیر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی

شیرین پولادی؛ محمد مهدی حسن شاهی؛ محمد ربیعی؛ ناصر باقری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.133945.1655

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی انجام شد. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی تک‌موردی از نوع ...  بیشتر
تبیین هیجان‌های تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جهت‌گیری هدف پیشرفت: نقش واسطه‌گری خودتنظیمی تحصیلی
تبیین هیجان‌های تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جهت‌گیری هدف پیشرفت: نقش واسطه‌گری خودتنظیمی تحصیلی

سید عدنان حسینی؛ بهرام ملکی

دوره 12، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 143-168

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.135435.1698

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر، تبیین هیجان‌های تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جهت‌گیری هدف پیشرفت با نقش واسطه‌گری خودتنظیمی تحصیلی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. ﺟﺎمعۀ آﻣﺎری ...  بیشتر
پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم
پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 163-174

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.129673.1556

چکیده
  هدف این پژوهش هنجاریابی و اعتبارسنجی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی در جامعۀ ایرانی بود که میزان نااُمیدی بین‌فردی را در زندگی نوجوانان بررسی می‌کند. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ این پژوهش ...  بیشتر
روابط ساختاری عاطفۀ منفی، نگرش‌های ناکارآمد و افکار اتوماتیک منفی با نشانه‌های افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان
روابط ساختاری عاطفۀ منفی، نگرش‌های ناکارآمد و افکار اتوماتیک منفی با نشانه‌های افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان

علی محرابی؛ پروانه محمدخانی؛ بهروز دولتشاهی؛ عباس پورشهباز؛ غلامرضا خیرآبادی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.135358.1694

چکیده
  برخی متغیرهای مرتبط با آسیب‌پذیری مزاجی (ازقبیل عاطفه‌مندی منفی) و شناختی (مثل نگرش‌های ناکارآمد)، عواملی مهم در ابتلای افراد به اختلال‌های افسردگی شناخته شده‌اند. اخیراً بر نقش بد‌تنظیمی هیجان نیز ...  بیشتر
شناسایی و اعتباریابی نشانه‌های اضطراب در آزمون نقاشی خانوادۀ کودکان 4 تا 6 سال
شناسایی و اعتباریابی نشانه‌های اضطراب در آزمون نقاشی خانوادۀ کودکان 4 تا 6 سال

نیره ایلیات؛ مسعود کیانی

دوره 12، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 169-186

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.135373.1696

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی و اعتباریابی نشانه‌های اضطراب در آزمون نقاشی خانوادۀ کودکان 4 تا 6ساله بود. در این پژوهش از روش‌های پژوهش تحلیل محتوا و پس‌رویدادی استفاده شد. جامعۀ آماری شامل کودکان 4 تا 6سالۀ ...  بیشتر
انطباق، اعتبار و پایایی پرسشنامۀ درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کودکان 6 تا 16ساله با آسیب بینایی
انطباق، اعتبار و پایایی پرسشنامۀ درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کودکان 6 تا 16ساله با آسیب بینایی

صدیقه رضایی دهنوی؛ فاطمه فولادی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 175-190

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.133184.1639

چکیده
  پرسشنامۀ درجه‌بندی ‌رفتاری کارکرد‌‌های اجرایی برای بررسی کارکرد‌‌های اجرایی در رفتارهای روزمره است. با وجود تداخل آسیب‌بینایی بر روی کارکرد‌‌های اجرایی، این مقیاس بر روی افراد با آسیب بینایی ...  بیشتر
تشخیص ترجیحات مصرف‎کننده از سیگنال‎های EEG به‌کمک تبدیل موجک گسسته، پیچیدگی لمپل زیو و شبکۀ عصبی عمیق
تشخیص ترجیحات مصرف‎کننده از سیگنال‎های EEG به‌کمک تبدیل موجک گسسته، پیچیدگی لمپل زیو و شبکۀ عصبی عمیق

سید عابد حسینی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 185-204

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.133174.1636

چکیده
  بازاریابی عصبی به‌کارگیری عصب‌روان‎شناسی در پژوهش‎های بازاریابی است تا به‌کمک فناوری‎های نوین به مطالعۀ حسی‌ـ‌حرکتی رفتار مصرف‌کننده مانند پاسخ‌های شناختی و احساسی به محرک‌های بازاریابی ...  بیشتر
اصول اثر دوگانه و تماس شخصی: سازوکارهای شهودی تصمیم‌گیری اخلاقی
اصول اثر دوگانه و تماس شخصی: سازوکارهای شهودی تصمیم‌گیری اخلاقی

عادل بذرام؛ مهدی خانجانی؛ آراد حصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.135790.1707

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکارهای ذهنی تصمیم‌گیری در دوراهی‌های اخلاقی بوده است. اهداف مورد نظر در پژوهش عبارت بودند از: 1-تاثیر دو اصل اخلاقی اثر دوگانه و تماس شخصی بر تصمیم‌گیری شرکت کننده‌ها، 2-رابطه ...  بیشتر
روابط ساختاری سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری بواسطه سبک‌های شناختی
روابط ساختاری سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری بواسطه سبک‌های شناختی

مجید محمود علیلو؛ تورج هاشمی؛ فائزه ابراهیمی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.134424.1675

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی با واسطه‌گری سبک‌های شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی–جبری بود. از جامعه دانشجویان دانشگاه تبریز تعداد 360 نفر با استفاده ...  بیشتر