اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان و اضطراب سلامت بیماران مبتلا به آسم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-108

10.22108/cbs.2024.137114.1746

شیرین خیاطی؛ ناهید اکرمی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ بابک امرا


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری اقتصادی ‌ـ ‌روانی فرد (EPRS)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 103-120

10.22108/cbs.2022.133534.1647

سمیه پوراحسان؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


اثربخشی طرح‌واره درمانی بر مدیریت حل تعارض زنان دارای افکار خودکشی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 109-124

10.22108/cbs.2023.135136.1687

شادی پنجه پور؛ فاطمه سادات طباطبائی نژاد


ارائه اطلاعات دربارۀ مواد مخدر باعث نگرش مثبت به سیگار می‌شود؟

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 125-142

10.22108/cbs.2024.137070.1742

اشرف‌سادات موسوی؛ محمدعلی نکویی‌منش؛ محمدرضا مسجدی


تأثیر برنامۀ روان‌درمانی مثبت‌نگر‌ بر بخشش و جهت‌گیری‌های شادکامی در مادران نوجوانان کم‌شنوا

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 139-162

10.22108/cbs.2022.132766.1626

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر


ارائه چارچوب مفهومی ذهن آگاهی برای مدیران آموزشی مدارس با رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 143-172

10.22108/cbs.2024.140104.1864

مجید انصاری فر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ فرنوش اعلامی


پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 163-174

10.22108/cbs.2022.129673.1556

مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی


روابط ساختاری عاطفۀ منفی، نگرش‌های ناکارآمد و افکار اتوماتیک منفی با نشانه‌های افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 165-184

10.22108/cbs.2022.135358.1694

علی محرابی؛ پروانه محمدخانی؛ بهروز دولتشاهی؛ عباس پورشهباز؛ غلامرضا خیرآبادی


ساخت مقیاس هوش اخلاقی نوجوانان 12 تا 19 سال استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22108/cbs.2023.137967.1780

مریم ماهرالنقش؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری