تجربۀ زیستۀ پرورش خلاقیت مادران با کودک خلاق: رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 27-48

10.22108/cbs.2023.130837.1579

سیده نجمه قاضی عسگر؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی


بررسی اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی(HGT) بر کاهش افسردگی، اضطراب و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-76

10.22108/cbs.2020.124296.1425

روح الله کرمی بلداجی؛ اقبال زارعی؛ سید رضا فلاح چای؛ مریم صادقی فرد


اعتباریابی و ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامۀ نیازهای بین‌فردی در دانشجویان

دوره 9، شماره 2، دی 1398، صفحه 65-78

10.22108/cbs.2021.125926.1467

احمد رضا کیانی؛ سلیمان احمدبوکانی؛ نورا نجفی؛ زهرا کرجی


توصیف نوجوانان از پدیدۀ‌ چاقی: پژوهش کیفی براساس نظریۀ زمینهای‌

دوره 9، شماره 2، دی 1398، صفحه 79-96

10.22108/cbs.2021.125391.1456

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه؛ رضوان صالحی؛ محمد ربیعی


ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج‌ها در دوران عقد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-102

10.22108/cbs.2022.134270.1667

ملیحه خبازی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی؛ علی مشهدی