مشکلات رفتاری، اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان ناشنوای دارای مادرانِ با و بدون خستگی در دورۀ کووید-19
مشکلات رفتاری، اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان ناشنوای دارای مادرانِ با و بدون خستگی در دورۀ کووید-19

سعید آریاپوران؛ معصومه برادران؛ مهدی عبداله زاده رافی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.129057.1544

چکیده
  کووید-19 مشکلات روان‌شناختی زیادی را ایجاد کرده است و افراد ناشنوا ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر در زمان شیوع این بیماری هستند. هدف پژوهش حاضرْ مشکلات رفتاری، اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان ...  بیشتر
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 143-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختاری مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی در زوجین شهر اصفهان بود. پژوهش از نوع همبستگی چندگانه و نمونه شامل 400 زن و شوهر (200 زوج) بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19

سارا علی زاده؛ سمیه تکلوی؛ مجید محمود علیلو

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131152.1587

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌۱۹ انجام پذیرفت. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون ...  بیشتر
مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم
مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم

دلارام بلوچی؛ سید حمید آتش پور؛ منوچهر کامکار؛ مرتضی آبدار اصفهانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 131-140

چکیده
  هدف از این تحقیق، مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم بوده است. این مطالعه توصیفی از نوع علّی ـ مقایسه‌ای بود و نمونه آماری شامل تعداد 180 نفر در سه گروه: افراد ...  بیشتر
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش چند رسانه‌ای بر رشد مهارت‌های (عملکرد) اجتماعی دانش‌آموزان دختر ناشنوای پایه دوم راهنمایی
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش چند رسانه‌ای بر رشد مهارت‌های (عملکرد) اجتماعی دانش‌آموزان دختر ناشنوای پایه دوم راهنمایی

رحیم مرادی؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 131-144

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش چندرسانه‌ای بر رشد مهارت‌های (عملکرد) اجتماعی دانش‌آموزان دختر ناشنوای پایه دوم راهنمایی تهران صورت پذیرفته است. این پژوهش به روش تجربی ...  بیشتر
تأثیر آموزش
تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک

مرضیه غلامی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک انجام شد. روش پژوهش ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر
اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی
اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی

هادی فرهادی؛ قوام طباطبائی زواره

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127235.1488

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی‌ـ‌انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی است که درقالب مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون‌ـ‌پیگیری ...  بیشتر
مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی
مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

هوشنگ گراوند

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 145-166

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130911.1581

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطۀ بین سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا صورت پذیرفت. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ...  بیشتر
طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان
طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان

زهرا شکراللهی؛ مصطفی خانزاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.128556.1530

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم شخصیت مرزی و کیفیت زندگی دانشجویان، شامل روان‌نژندگرایی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر
تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر
تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر

مختار ملک پور؛ بیان نسائی مقدم

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 141-154

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش مداخله‌ای شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر به روش پژوهش آزمایشی بود. نمونه‌های این پژوهش شامل 32 دانش‌آموز با ناتوانی ذهنی آموزش‌پذیر ...  بیشتر
رابطۀ بین سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر دانشگاه در رشته‌های مختلف
رابطۀ بین سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر دانشگاه در رشته‌های مختلف

محسن علی بالایی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 145-156

چکیده
  سلامت عمومی دانشجویان یکی از مباحث مورد توجه در مقیاس‌های سلامت کل جامعه بوده که با سبک تبیینی (سلیگمن، 1979) خوشبینانه و بدبینانه ارتباط نزدیکی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سلامت عمومی و سبک‌های ...  بیشتر
بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان
بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان

نرگس قنبری؛ حمیدرضا آریانپور؛ رضوان صالحی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 157-168

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127280.1489

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشاورۀ راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان بود که به‌روش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحلۀ پیگیری انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش ...  بیشتر
نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

زینب خانجانی؛ فرزانه بیات؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 167-176

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.128294.1523

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی کارکرد اجرایی تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز براساس استرس مزمن و مؤلفه‌های حساسیت پردازش حسی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. نمونه‌ای مشتمل‌بر ۲۰۰ نفر (۴۹ مرد و ۱۵۱ زن) ...  بیشتر
تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر
تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر

افسانه جلوه گر؛ حسین کارشکی؛ محسن اصغری نکاح

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 155-166

چکیده
  از آنجایی‌که خود تنظیمی از اهمیت بالایی در رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان برخوردار بوده و نقش تفاوت‌های جنسیتی نیز در این رابطه قابل توجه است، لذا پژوهش حاضر با این هدف انجام شد. در ابتدا 40 کودک ...  بیشتر
هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی
هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی "مقیاس دلبستگی دوره نهفتگی" در کودکان 7 تا 11 ساله

مهسا موحدابطحی؛ گلیتا امساکی؛ شعله امیری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 157-170

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دلبستگی دوره نهفتگی است. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. 340 نفر از دانش آموزان 7 تا 12 ساله مدارس شهر اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شدند ...  بیشتر
پیش‌بینی اضطراب کووید‌ـ‌۱۹ براساس سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی
پیش‌بینی اضطراب کووید‌ـ‌۱۹ براساس سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی

صغری اکبری چرمهینی؛ مهدی مولایی یساولی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.128698.1532

چکیده
  بررسی رفتار، تفکر و واکنش­های عاطفی افراد در بحران­ها کمک شایانی به کاهش و پیشگیری از آسیب­ها در جنبه‌های مختلف زندگی، به‌ویژه بُعد روانی خواهد کرد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین راهبردهای ...  بیشتر
اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

محدثه نیرومند؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 177-188

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131283.1590

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. این پژوهش، یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌‌پس‌آزمون ...  بیشتر
پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان
پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

اقبال زارعی؛ روح الله کرمی بلداجی؛ حسین حیدری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ غفار بهار لو

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 167-180

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه چندگانه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان بر اساس الگوی پنج عامل شخصیت است. نمونه آماری این تحقیق 240 نفراز دانشجویان دانشگاه هرمزگان بودند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند ...  بیشتر
اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران
اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران

روح الله کرمی بلداجی؛ ماجده ثابت زاده؛ اقبال زارعی؛ مریم صادقی فرد

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 171-188

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر کاهش نگرش‌های ناکارآمد انتخاب همسر دختران و پسران شهر بندرعباس است. بدین منظور، 32 نفر از دختران و پسران به شیوه تصادفی در ...  بیشتر
اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو
اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو

سمیه کاظمیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 181-192

چکیده
  سلامت روانی همواره از موضوع‌های مهم روان‌شناسی بوده است. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خوددرمانجو بود. جامعۀ آماری پژوهش، بیمارانی بودند ...  بیشتر
روایی و پایایی مقیاس‌های اصلی و تلفیقی سیاهه‌ کروی فردی (فرم فعالیت‌ها؛ بخش باور به مهارت‌ها) در سنجش رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان
روایی و پایایی مقیاس‌های اصلی و تلفیقی سیاهه‌ کروی فردی (فرم فعالیت‌ها؛ بخش باور به مهارت‌ها) در سنجش رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان

هادی فراست؛ مسعود صادقی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 189-212

چکیده
  هدف پژوهش، روایی و پایایی مقیاس‌های اصلی و تلفیقی فرم فعالیت‌ها (بخش باور به مهارت‌ها) پرسشنامه کروی فردی در دانش‌آموزان خرم آباد است. روش پژوهش، روش توصیفی (از نوع آزمون‌سازی) بود. در ‌این مطالعه 300 ...  بیشتر
ساختار عاملی و ویژگی های روانسجی پرسشنامة رشد روانشناسی دوسویگی در بین افراد متاهل
ساختار عاملی و ویژگی های روانسجی پرسشنامة رشد روانشناسی دوسویگی در بین افراد متاهل

سید رضا فلاح چای؛ سجاد خالوئی؛ عارفه موذن جامی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.101237.1235

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی پرسشنامۀ تحول روان‌شناسی دوسویگی در بین افراد متأهل ساکن در شهرهای شیراز و کرمان است. بدین‌منظور، نمونه‌ایبا حجم 894 نفر از متأهلین (447 زوج) ...  بیشتر
رابطۀ سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه‌ای نگرش فرهنگی‌اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود
رابطۀ سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه‌ای نگرش فرهنگی‌اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود

مائده هاشمیان؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ محمدعلی گودرزی؛ چنگیز رحیمی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131524.1598

چکیده
  ارزیابی نوجوانان از ظاهر جسمانی خود، مهم‌ترین متغیر در پیش‌بینی ادراک آنان از خودشان است؛ چراکه نخستین بُعد شکل‌گیری هویت در انسان، درک بدن و هویت بدنی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل ساختاری نگرش ...  بیشتر
عوامل فردی، شخصیت و ادراک: قانون‌گذاران چگونه تصمیم می‌گیرند؟
عوامل فردی، شخصیت و ادراک: قانون‌گذاران چگونه تصمیم می‌گیرند؟

الهام حیدری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130802.1577

چکیده
  بررسی علمی رفتار نمایندگان در انجام امور نمایندگی ازجمله قانون‌گذاری اهمیت بسزایی دارد. ادراک نمایندگان در فرایند پیچیدة قانون‌گذاری، نقش مؤثری ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی نقش عوامل فردی ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال و انتخاب ارزش‌ها و معنای زندگی از والدین به فرزندان
عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال و انتخاب ارزش‌ها و معنای زندگی از والدین به فرزندان

محمد امین فقیه؛ زهرا عبدخدایی

دوره 12، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.136599.1728

چکیده
  سازوکار اثرگذاری والدین بر شکل‌گیری ارزش‌ها در فرزندان شامل دو فرآیند است: اول، فرآیند انتقال مفاهیم از سوی والدین به فرزندان و دوم، تصمیم فرزندان در انتخاب محتوای منتقل‌شده. هدف این پژوهش، واکاوی ...  بیشتر