بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 143-152

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی


مقایسه شاخص‌های روانی افراد مبتلا به سندرم قلب شکسته، حمله قلبی و افراد سالم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 131-140

دلارام بلوچی؛ سید حمید آتش پور؛ منوچهر کامکار؛ مرتضی آبدار اصفهانی


تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 141-154

مختار ملک پور؛ بیان نسائی مقدم


بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 157-168

10.22108/cbs.2021.127280.1489

نرگس قنبری؛ حمیدرضا آریانپور؛ رضوان صالحی


نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 167-176

10.22108/cbs.2022.128294.1523

زینب خانجانی؛ فرزانه بیات؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ عباس بخشی پور رودسری


تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 155-166

افسانه جلوه گر؛ حسین کارشکی؛ محسن اصغری نکاح


هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی "مقیاس دلبستگی دوره نهفتگی" در کودکان 7 تا 11 ساله

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 157-170

مهسا موحدابطحی؛ گلیتا امساکی؛ شعله امیری


پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 167-180

اقبال زارعی؛ روح الله کرمی بلداجی؛ حسین حیدری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ غفار بهار لو


اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 171-188

روح الله کرمی بلداجی؛ ماجده ثابت زاده؛ اقبال زارعی؛ مریم صادقی فرد