اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی ـ سیستمی بر سازگاری زناشویی ‏

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 83-106

10.22108/cbs.2017.86698.0

سمیه موسوی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ رضوان السادات جزایری


بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 85-100

سپیده سلطان محمدلو؛ بنفشه غرایی؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ محمود رضا گوهری


بررسی شاخص‌های روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم (GARS) (مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 87-104

سید جعفر احمدی؛ طیبه صفری؛ منصوره همتیان؛ زهرا خلیلی


تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 91-104

شاپور فریدونی؛ فاطمه مقدسی بروجنی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ ستاره موسوی؛ کبری سپهری


اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر میزان علائم نقص توجه و بیش‌فعالی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 95-106

مختار ملک پور؛ ارغوان شریعت؛ امیر قمرانی


نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 103-114

محمد علی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده؛ لیدا ملک زاده


کارکرد ردیابی چشمی در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی (MCI)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 117-128

10.22108/cbs.2021.129220.1549

اشکبوس اکبری؛ ماه‌گل توکلی؛ امیرحسن منجمی


روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-144

10.22108/cbs.2022.130484.1567

سعید اسدنیا؛ مجیدمحمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور رودسری


بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 115-130

لیلا برهانی؛ ابوالقاسم نوری؛ حسین مولوی؛ حسین سماواتیان


اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 119-130

جواد خدادادی؛ احمد اعتمادی؛ عزالدین علوی کاموسی


اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون‌مدار کلاس درس بر میزان عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 121-132

حشمت اله نظری؛ سجاد امینی منش؛ عبداله پارسا؛ سعید شیخی