تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 41-56

مسعود کیانی؛ جواد اژه ای؛ علی یزدخواستی


اثربخشی درمان عقلانی –عاطفی –رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 23-42

فریبا حسنی؛ مهشید محزونی نجف‌آبادی؛ فرح لطفی کاشانی


اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 23-32

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه


تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-38

سیدفرید علامه؛ اصغر آقایی؛ سید حمید آتش پور؛ مرضیه مشتاقی


رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 31-42

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام


اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 31-44

امیرهوشنگ سلطانی مجد؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ حسین زارع


بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 33-50

10.22108/cbs.2016.20752

احمدرضا موحدی؛ فاطمه بهرامی؛ زهرا مظاهری؛ محمد مرندی


ابعاد دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش‌بینی‌کننده سبک‌های حلّ تعارض زناشویی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 57-72

روح الله کرمی بلداجی؛ سید رضا فلاح چای؛ اقبال زارعی؛ ماجده ثابت زاده


رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 39-54

رضا هویدا؛ سجاد شول؛ محسن عارف نژاد