ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22108/cbs.2016.20990

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی


رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2017.21759

حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری


نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 1-12

10.22108/cbs.2017.86853.0

عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری


الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده

دوره 8، شماره 2، آذر 1397، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2019.86878.0

سیمین دخت کلنی؛ حمید رضا عریضی


بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-12

10.22108/cbs.2020.124568.1435

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی


بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 9-22

عاطفه حیرت؛ احسان شریفی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی


رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 13-24

زمان اژدری؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه جلالی نژاد


بررسی روند تحولی تعالی معنوی از نوجوانی تا پیری: مطالعۀ مقطعی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 13-22

10.22108/cbs.2017.86864.0

راضیه طبائیان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 13-30

10.22108/cbs.2021.126664.1477

مرضیه ملکیها؛ زهره کرمانی القریشی


تأثیرگذاری آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک

دوره 6، شماره 2، آذر 1395، صفحه 15-26

10.22108/cbs.2016.20991

شیرین زینالی؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ منصوره سادات صادقی


ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ‌های شخصیتی نوع A و B

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 17-30

فیروزه سپهریان؛ لیلا جوکار


رابطه سبک‌های مقابله‌ای با افسردگی پسران و دختران نوجوان

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 17-26

سالار فرامرزی؛ محمدرضا عابدی؛ محمد کریمی


درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری و ناتوان‌کنندگی درد در زنان مبتلا به

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 17-30

معصومه رضائیان؛ امرالله ابراهیمی؛ مهتاب ضرغام