بررسی رابطه نزاکت، احترام و ارتباط غنی شده با انرژی رابطه‌ای: نقش میانجی جو اعتماد و احترام
1. بررسی رابطه نزاکت، احترام و ارتباط غنی شده با انرژی رابطه‌ای: نقش میانجی جو اعتماد و احترام

سحر سوادکوهی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ کریم عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2020.124320.1426

چکیده
  انرژی رابطه‌ای یک منبع سازمانی است که انگیزه و ظرفیت افراد را برای انجام کار، افزایش می‌دهد و آن‌ها را قادر می-سازد که به اهداف خود دست یابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نزاکت، احترام و ارتباط غنی شده ...  بیشتر
بررسی اثر موریتا-هنر درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان
2. بررسی اثر موریتا-هنر درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2020.124568.1435

چکیده
  اهمال کاری یکی از رفتارهای بسیار شایع در بین افراد و از جمله دانشجویان است که منجر به آسیب های روانی و جسمی متعددی می شود. از این رو نیازمند توجه و درمان است. این پژوهش با هدف تعیین میزان اثر ترکیب موریتا ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تحول روان‌شناختی دوسویگی (ما بودن) در افراد متأهل
3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تحول روان‌شناختی دوسویگی (ما بودن) در افراد متأهل

سید رضا فلاح چای؛ سجاد خالوئی؛ عارفه موذن جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2020.101237.1235

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه تحول روانشناسی دوسویگی در بین افراد متأهل ساکن در شهر های شیراز و کرمان بود. بدین منظور نمونه ای با حجم 894 نفر ازمتاهلین (447 زوج) ساکن ...  بیشتر
بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر استرس والدگری مادران دارای فرزند با نشانگان داون
4. بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر استرس والدگری مادران دارای فرزند با نشانگان داون

عبدالرحیم کسائی اصفهانی؛ رضا داورنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.124931.1444

چکیده
  مادران کودکان مبتلا به سندروم داون با چالشهایی مواجه هستند که باعث افزایش استرس والدگری در این مادران می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر استرس والدگری مادران ...  بیشتر
رابطه انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی: نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی
5. رابطه انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی: نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی

فرزانه فانی اصفهانی؛ پریسا نیلفروشان؛ مهدی نصر اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.125994.1468

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی (موفقیت ذهنی و رضایت مسیر شغلی) در رابطه بین انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی انجام شد و یک پژوهش کمی از نوع هم‌بستگی بود. جامعه ...  بیشتر