مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی
9. مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

حمید علیزاده؛ پناه‌علی حسین‌زاده؛ علی‌محمد گودرزی؛ هادی زرافشان

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
    هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوی ترسیمی و توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی است. این پژوهش از نوع علّی ‌مقایسه‌ای بود، برای انتخاب نمونه، از ...  بیشتر
اثر بخشی آموزش‌ کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی
10. اثر بخشی آموزش‌ کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز؛ اکبر رضایی‌فرد

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی اثر بخشی آموزش کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی بود. این پژوهش از نوع آزمایشی بوده و با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با ...  بیشتر
رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر
14. رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

احد آهنگر انزابی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ رباب فرج‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 1-8

چکیده
    یکی از عوامل موثر در بروز اختلال‌های رفتاری، عامل خانواده، بویژه الگوی رفتاری والدین است.از این رو، محققان نتیجه گرفته اند که بین بدرفتاری والدین واختلال رفتاری فرزندان ارتباط وجود دارد؛ ارتباطی ...  بیشتر
ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان
15. ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 1-8

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامة خشم نواکو انجام شده است. در این پژوهش 100 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌ خشم ...  بیشتر
اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی
16. اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی

مهرداد حاجی حسنی؛ احمد اعتمادی؛ خدیجه آرین

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رویکرد گشتالت درمانی و درمان شناختی – رفتاری بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان شهریار بوده است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- ...  بیشتر
بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر
18. بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان است. این بررسی از نوع علی‌ـ مقایسه‌ای بود. نمونه شامل 137 دانش‌آموز (53 دختر و 84 پسر) پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی است که در دو گروه پرخاشگر و گوشه‌گیر ...  بیشتر
نظریه پردازی و کشف الگوی فرایند مقابله با اختلالات جنسیِ آسیب‌زای منجر به اختلافات زناشویی
19. نظریه پردازی و کشف الگوی فرایند مقابله با اختلالات جنسیِ آسیب‌زای منجر به اختلافات زناشویی

مصطفی علیخانی؛ حسین اسکندری

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
    هدف از مطالعه حاضر تبیین فرایند مقابله با اختلالات جنسی منجر به اختلافات زناشویی و نظریه‌پردازی بر آن است. فرایند مقابله با اختلالات جنسی بر روی 12 نفر از افراد که اختلافات زناشویی داشتند، با روش ...  بیشتر
الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان
20. الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان

محسن‌ گل‌پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا ادیبی؛ محمدرضا مصاحبی؛ بیتا خبازیان

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نیازهای روانی ـ اجتماعی در پیوند میان تقاضاهای شغلی با عملکرد کارکنان (رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی ـ سازمانی، عملکرد وظیفه، تمایل به ترک خدمت و خلاقیت) بود. جامعه آماری ...  بیشتر
مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بومی‌شده و آموزش شناختی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد و عواطف شغلی کارکنان
21. مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بومی‌شده و آموزش شناختی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد و عواطف شغلی کارکنان

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ هوشنگ طالبی؛ محمدعلی مظاهری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بومی‌شده (NMBCT) و آموزش شناختی ـ رفتاری سنتی (CBT) بر نگرش‌های ناکارآمد و عواطف شغلی کارکنان اجرا شد. در یک طرح پژوهشی شبه آزمایشی، تعداد54 ...  بیشتر
نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان
22. نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان

سجاد بشرپور؛ طیبه حسینی کیاسری

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2016.20750

چکیده
  تجربۀ رویدادهای آسیب‌زا در دوره کودکی و ویژگی‌های انحرافی شخصیت، خطر استفاده از مواد را افزایش می‌دهند. برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف ...  بیشتر
ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)
23. ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2016.20990

چکیده
  بازداری شناختی به عنوان یکی از مؤلفه­های کارکردهای اجرایی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می­کند. هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی  آزمون جدیدی به نام آزمون بشرا برای سنجش بازداری شناختی و کنترل تکانه ...  بیشتر
رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت
24. رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2017.21759

چکیده
  سبک‌های اسنادی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکردها و فرآیندهای روانی و تربیتی دانشجویان محسوب می‌شود. توجیه این نقش از طریق فرآیندهای روانی مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها اهداف پیشرفت است. ...  بیشتر
نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان
25. نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2017.86853.0

چکیده
  در روان­شناسی معاصر بر پژوهش در حوزۀ روان­شناسی مثبت و توانمندی­های انسان تأکید بسیاری می­شود. یکی از متغیرهای نوظهور در حوزة روان­شناسی مثبت، مفهوم خوددلسوزی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش ...  بیشتر