موضوعات = تخصصی
ساخت مقیاس هوش اخلاقی نوجوانان 12 تا 19 سال استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22108/cbs.2023.137967.1780

مریم ماهرالنقش؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


ارائه مدل علّی نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی حافظه فعال و حل مسئله در دانش آموزان با نقش میانجی هوش هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22108/cbs.2024.139341.1844

الهه شیروی؛ شکوفه متقی؛ عذرا محمدپناه اردکان


ارائه چارچوب مفهومی ذهن آگاهی برای مدیران آموزشی مدارس با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22108/cbs.2024.140104.1864

مجید انصاری فر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ فرنوش اعلامی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان و اضطراب سلامت بیماران مبتلا به آسم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-108

10.22108/cbs.2024.137114.1746

شیرین خیاطی؛ ناهید اکرمی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ بابک امرا


اثربخشی طرح‌واره درمانی بر مدیریت حل تعارض زنان دارای افکار خودکشی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 109-124

10.22108/cbs.2023.135136.1687

شادی پنجه پور؛ فاطمه سادات طباطبائی نژاد


ارائه اطلاعات دربارۀ مواد مخدر باعث نگرش مثبت به سیگار می‌شود؟

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 125-142

10.22108/cbs.2024.137070.1742

اشرف‌سادات موسوی؛ محمدعلی نکویی‌منش؛ محمدرضا مسجدی


تجربۀ زیستۀ پرورش خلاقیت مادران با کودک خلاق: رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 27-48

10.22108/cbs.2023.130837.1579

سیده نجمه قاضی عسگر؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی


ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج‌ها در دوران عقد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-102

10.22108/cbs.2022.134270.1667

ملیحه خبازی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی؛ علی مشهدی