موضوعات = تخصصی
ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری اقتصادی ‌ـ ‌روانی فرد (EPRS)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 103-120

10.22108/cbs.2022.133534.1647

سمیه پوراحسان؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


روابط ساختاری عاطفۀ منفی، نگرش‌های ناکارآمد و افکار اتوماتیک منفی با نشانه‌های افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 165-184

10.22108/cbs.2022.135358.1694

علی محرابی؛ پروانه محمدخانی؛ بهروز دولتشاهی؛ عباس پورشهباز؛ غلامرضا خیرآبادی


تأثیر برنامۀ روان‌درمانی مثبت‌نگر‌ بر بخشش و جهت‌گیری‌های شادکامی در مادران نوجوانان کم‌شنوا

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 139-162

10.22108/cbs.2022.132766.1626

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر


پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 163-174

10.22108/cbs.2022.129673.1556

مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی


بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-12

10.22108/cbs.2020.124568.1435

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی


ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 13-30

10.22108/cbs.2021.126664.1477

مرضیه ملکیها؛ زهره کرمانی القریشی


تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-106

10.22108/cbs.2022.130801.1576

مجید مستاجران؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده


روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-144

10.22108/cbs.2022.130484.1567

سعید اسدنیا؛ مجیدمحمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور رودسری