رابطۀ سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه‌ای نگرش فرهنگی‌اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود
1. رابطۀ سبک دلبستگی با نگرش به تصویر بدنی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه: نقش واسطه‌ای نگرش فرهنگی‌اجتماعی به ظاهر و پذیرش خود

مائده هاشمیان؛ عبدالعزیز افلاک سیر؛ محمدعلی گودرزی؛ چنگیز رحیمی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.131524.1598

چکیده
  ارزیابی نوجوانان از ظاهر جسمانی خود، مهم‌ترین متغیر در پیش‌بینی ادراک آنان از خودشان است؛ چراکه نخستین بُعد شکل‌گیری هویت در انسان، درک بدن و هویت بدنی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل ساختاری نگرش ...  بیشتر
نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شخصیتی در رابطۀ همدلی قومی‌فرهنگی و قلدری سایبری
2. نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شخصیتی در رابطۀ همدلی قومی‌فرهنگی و قلدری سایبری

مریم طلائی؛ سعید شریفی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.130516.1569

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ همدلی قومی‌فرهنگی با قلدری سایبری با نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شخصیتی در بین دختران متوسطۀ دوم شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش، همبستگی بود و جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان ...  بیشتر
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت خود، ناگویی هیجانی و تحریف شناختی دانشجویان با نشانگان ضربه عشقی
3. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت خود، ناگویی هیجانی و تحریف شناختی دانشجویان با نشانگان ضربه عشقی

امیر رضا افتخار افضلی؛ فاطمه ایزدی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.130356.1564

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر شفقت خود، ناگویی هیجانی و تحریف شناختی دانشجویان دارای نشانگان ضربۀ عشق بود. جامعة آمـاری این پـژوهـش شامل تمامی ‌دانشجویان دختر ...  بیشتر
بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان
4. بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2020.124568.1435

چکیده
  اهمال‌کاری، یکی از رفتارهای بسیار شایع در بین افراد و ازجمله دانشجویان است که به آسیب‌های روانی و جسمی متعددی منجر می‌شود؛ ازاین‌رو نیازمند توجه و درمان است. این پژوهش با هدف تعیین میزان اثر ترکیب ...  بیشتر
ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی
5. ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی

مرضیه ملکیها؛ زهره کرمانی القریشی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 13-30

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.126664.1477

چکیده
  امروزه، پایش والدینی یکی از مهارت‌های والدین در مراقبت از نوجوان برای گذار موفقیت‌آمیز از این دورۀ رشد است. تاکنون ابزارهای مختلفی برای سنجش مهارت پایش والدینی طراحی شده است که دربردارندۀ همۀ ابعاد ...  بیشتر
ارزیابی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی با کیفیت خواب با نقش میانجی‌گری نشخوار فکری و تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری، حمایت اجتماعی و کنترل شغلی
6. ارزیابی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی با کیفیت خواب با نقش میانجی‌گری نشخوار فکری و تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری، حمایت اجتماعی و کنترل شغلی

سیما پری زاده؛ محسن درکه؛ هاجر براتی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 31-54

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.129570.1554

چکیده
  نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی می‌تواند به بروز مشکلاتی همچون کاهش کیفیت کار، بیماری‌های جسمی و روحی، خستگی و اختلالات خواب منجر شود؛ ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت ...  بیشتر
طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان
7. طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان

علی رضا شیروانی؛ حمید رضا تولائی؛ محمد رضا دلوی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.127513.1499

چکیده
  تحولات گستردۀ فناوری دیجیتال، بستر تحول کسب‌وکارها و تمامی ابعاد آن را فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین ابعادی که تحت‌تأثیر تحولات فناوری دیجیتال قرار گرفته، سرمایۀ انسانی و مدیریت راهبردی آن است. پژوهش ...  بیشتر
اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان شهر اصفهان
8. اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان شهر اصفهان

سیده فاطمه حسینی؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.128892.1539

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون‌_‌پس‌آزمون‌_‌پیگیری ...  بیشتر
تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل
9. تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل

مجید مستاجران؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.130801.1576

چکیده
  کیفیت زندگی زناشویی بالا نشان‌دهندۀ ازدواج موفق و یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ دوام ازدواج است و شامل رضایت، انسجام، شادمانی و تعهد می‌شود. هدف پژوهش حاضر تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز ...  بیشتر
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی
10. اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی

زینب عبداله زاده؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ زهرا طبیبی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 107-124

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.129077.1546

چکیده
  اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی با مشکلاتی ازجمله نارسایی در کنش‌های اجرایی همراه است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی ...  بیشتر
روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری
11. روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری

سعید اسدنیا؛ مجیدمحمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 125-144

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.130484.1567

چکیده
  هدف از مطالعۀ پیش رو، بررسی روابط ساختاری ابعاد سرشت، حساسیت انزجاری و اختلال وسواسی‌اجباری با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری است. فرض بر این است که ابعاد سرشت و حساسیت انزجاری در تعامل با ...  بیشتر
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19
12. اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19

سارا علی زاده؛ سمیه تکلوی؛ مجید محمود علیلو

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.131152.1587

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌۱۹ انجام پذیرفت. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون ...  بیشتر
تأثیر آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی بر شرم، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری زناشویی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک در شهر اصفهان
13. تأثیر آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی بر شرم، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری زناشویی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک در شهر اصفهان

امید مقامی؛ راضیه ایزدی؛ سمیه جابری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.125831.1465

چکیده
  با‌توجه به مشکلات‌ و‌پیامدهای روز‌افزون اعتیاد از‌جمله طلاق و لزوم مداخله و‌آموزش در‌این باره، این پژوهش به‌بررسی تاثیرآموزش مهارت-های رفتار‌درمانی دیالکتیکی بر شرم، انعطاف پذیری شناختی و سازگاری ...  بیشتر
تأثیر ادراک از عدم‌تعادل تلاش‌ـ‌پاداش(ERI) بر تعارض کار‌ـ‌خانواده(WLC) با نقش تعدیل‌‌گر بهزیستی ذهنی
14. تأثیر ادراک از عدم‌تعادل تلاش‌ـ‌پاداش(ERI) بر تعارض کار‌ـ‌خانواده(WLC) با نقش تعدیل‌‌گر بهزیستی ذهنی

سید سعید نوابی؛ منصوره پورمیری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.116696.1308

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک از عدم‌‌تعادل تلاش‌ـ‌پاداش بر تعارض کار‌ـ‌خانواده با نقش تعدیل‌گر بهزیستی ذهنی انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل ‌کلیۀ‌ کارکنان رسمی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اصفهان ...  بیشتر
اثربخشی بازیدرمانی مبتنی‌بر رابطۀ والد‌ ـ‌کودک بر کیفیت مراقبتهای مادرانه و خودمهارگری کودکان با مشکلات رفتاری
15. اثربخشی بازیدرمانی مبتنی‌بر رابطۀ والد‌ ـ‌کودک بر کیفیت مراقبتهای مادرانه و خودمهارگری کودکان با مشکلات رفتاری

سمانه پیله ور دانالو؛ ماندانا نیکنام

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.127771.1510

چکیده
   پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رابطۀ والد‌‌ـ‌کودک بر کیفیت مراقبت‌های مادرانه و خودمهارگری کودکان با مشکلات رفتاری انجـام شد. روش پـژوهـش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون ...  بیشتر
تأثیر تمرینات یکپارچگی‌حسی بر تعاملات اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای کودکان با اختلال طیف اتیسم
16. تأثیر تمرینات یکپارچگی‌حسی بر تعاملات اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای کودکان با اختلال طیف اتیسم

سالار فرامرزی؛ سعید عباسی؛ مرضیه غلامی؛ رویا سادات وهابی؛ ابوالفضل پور صدوقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 71-82

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.128209.1520

چکیده
  اختلال طیف اتیسم نوعی اختلال رشدی عصبی است؛ به‌طوری‌که این اختلال با آسیب شدید در تعاملات اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی ضعیف و رفتارهای کلیشه‌ای مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات ...  بیشتر
بررسی تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد: مطالعه‌ای آزمایشگاهی
17. بررسی تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد: مطالعه‌ای آزمایشگاهی

روزا هندیجانی؛ محمد عرب

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.127865.1512

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر تناسب بین تمرکز تنظیمی و راهبرد هدف‌گذاری بر عملکرد در یک فعالیت شناختی می‌پردازد. براساس نظریۀ تناسب تنظیمی ایجاد تناسب بین تمرکز تنظیمی و راهبرد هدف‌گذاری تأثیر بسزایی ...  بیشتر
رابطۀ دلبستگی به والدین با قلدری نوجوانان در مدرسه؛ تحلیل نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی و دلبستگی به همسالان
18. رابطۀ دلبستگی به والدین با قلدری نوجوانان در مدرسه؛ تحلیل نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی و دلبستگی به همسالان

مجید یوسفی افراشته؛ احمد حقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 103-116

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.130521.1570

چکیده
  قلدری یکی از مهم‌ترین مشکلات سلامتی نوجوانان است. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ دلبستگی به والدین با قلدری نوجوانان در مدرسه با تحلیل نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی و دلبستگی به همسالان بود. جامعۀ آماری ...  بیشتر
کارکرد ردیابی چشمی در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی (MCI)
19. کارکرد ردیابی چشمی در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی (MCI)

اشکبوس اکبری؛ ماه‌گل توکلی؛ امیرحسن منجمی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 117-128

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.129220.1549

چکیده
  تشخیص زودهنگام دمانس در سالمندان همواره دشوار بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی حرکات چشم سالمندان به‌منظور سنجش توانایی این ابزار در تشخیص زودرس نقص خفیف شناختی به‌عنوان مرحلۀ پیش‌درآمد دمانس است. بدین‌منظور، ...  بیشتر
مشکلات رفتاری، اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان ناشنوای دارای مادرانِ با و بدون خستگی در دورۀ کووید-19
20. مشکلات رفتاری، اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان ناشنوای دارای مادرانِ با و بدون خستگی در دورۀ کووید-19

سعید آریاپوران؛ معصومه برادران؛ مهدی عبداله زاده رافی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 129-144

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.129057.1544

چکیده
  کووید-19 مشکلات روان‌شناختی زیادی را ایجاد کرده است و افراد ناشنوا ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر در زمان شیوع این بیماری هستند. هدف پژوهش حاضرْ مشکلات رفتاری، اختلال‌های اضطرابی و افسردگی در کودکان و نوجوانان ...  بیشتر
مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی
21. مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

هوشنگ گراوند

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.130911.1581

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطۀ بین سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا صورت پذیرفت. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ...  بیشتر
نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
22. نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

زینب خانجانی؛ فرزانه بیات؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 167-176

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.128294.1523

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی کارکرد اجرایی تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز براساس استرس مزمن و مؤلفه‌های حساسیت پردازش حسی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. نمونه‌ای مشتمل‌بر ۲۰۰ نفر (۴۹ مرد و ۱۵۱ زن) ...  بیشتر
اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
23. اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

محدثه نیرومند؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 177-188

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2022.131283.1590

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم‌افزار توان‌بخشی شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ آینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. این پژوهش، یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌‌پس‌آزمون ...  بیشتر
بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام
24. بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام

سحر سوادکوهی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ کریم عسگری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2020.124320.1426

چکیده
  انرژی رابطه‌ا‌ی، منبعی سازمانی است که انگیزه و ظرفیت افراد را برای انجام کارْ افزایش می‌دهد‌ و افراد به‌کمکِ آن می‌توانند به اهداف خود دست یابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا
25. بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا

فرزانه صفرپور؛ محمد عاشوری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 21-32

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2021.126699.1479

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ ...  بیشتر