ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی

مرضیه ملکیها؛ زهره کرمانی القریشی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 13-30

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126664.1477

چکیده
  امروزه، پایش والدینی یکی از مهارت‌های والدین در مراقبت از نوجوان برای گذار موفقیت‌آمیز از این دورۀ رشد است. تاکنون ابزارهای مختلفی برای سنجش مهارت پایش والدینی طراحی شده است که دربردارندۀ همۀ ابعاد ...  بیشتر
ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)
ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20990

چکیده
  بازداری شناختی به عنوان یکی از مؤلفه­های کارکردهای اجرایی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می­کند. هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی  آزمون جدیدی به نام آزمون بشرا برای سنجش بازداری شناختی و کنترل تکانه ...  بیشتر