بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد
بهبود تعاملات اجتماعی سه پسر آسپرگر متعاقب تمرین فنون کاتا، پژوهش مورد منفرد

احمدرضا موحدی؛ فاطمه بهرامی؛ زهرا مظاهری؛ محمد مرندی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20752

چکیده
  اختلال در تعاملات اجتماعی یکی از ویژگی‌های مهم کودکان مبتلا به سندروم آسپرگر است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش تمرین فنون کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی سه کودک مبتلا به سندروم آسپرگر بود. در ...  بیشتر