کلیدواژه‌ها = درمان شناختی- رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-32

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه