کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 157-168

10.22108/cbs.2021.127280.1489

نرگس قنبری؛ حمیدرضا آریانپور؛ رضوان صالحی


اثر بخشی آموزش‌ کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-22

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز؛ اکبر رضایی‌فرد


اثربخشی سبک مدیریت دموکراسی قانون‌مدار کلاس درس بر میزان عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 121-132

حشمت اله نظری؛ سجاد امینی منش؛ عبداله پارسا؛ سعید شیخی