کلیدواژه‌ها = همدلی
ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج‌ها در دوران عقد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-102

10.22108/cbs.2022.134270.1667

ملیحه خبازی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی؛ علی مشهدی


تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 67-80

محبوبه فرحان فر؛ محمد علی نادی؛ حسین مولوی