کلیدواژه‌ها = حالت‌های فراشناختی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ اثرهای حالت‌های فراشناختی، راهبردهای پردازش و نظم‌دهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-66

زینت رعیتی؛ ایرج صالحی؛ سید موسی کافی؛ سجاد رضائی