تأثیر آموزش
تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک

مرضیه غلامی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش "سیستم ارتباطی مبادله تصویر" (پکس) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک انجام شد. روش پژوهش ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش چند رسانه‌ای بر رشد مهارت‌های (عملکرد) اجتماعی دانش‌آموزان دختر ناشنوای پایه دوم راهنمایی
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش چند رسانه‌ای بر رشد مهارت‌های (عملکرد) اجتماعی دانش‌آموزان دختر ناشنوای پایه دوم راهنمایی

رحیم مرادی؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 131-144

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش چندرسانه‌ای بر رشد مهارت‌های (عملکرد) اجتماعی دانش‌آموزان دختر ناشنوای پایه دوم راهنمایی تهران صورت پذیرفته است. این پژوهش به روش تجربی ...  بیشتر