کلیدواژه‌ها = نگرش‌های همسرگزینی و دختران و پسران شهر بندرعباس
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-188

روح الله کرمی بلداجی؛ ماجده ثابت زاده؛ اقبال زارعی؛ مریم صادقی فرد