کلیدواژه‌ها = مشاوره گروهی به شیوه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری
اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 171-188

روح الله کرمی بلداجی؛ ماجده ثابت زاده؛ اقبال زارعی؛ مریم صادقی فرد