کلیدواژه‌ها = ارتکاب بی‌نزاکتی در محیط کار
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تجربه بی‌نزاکتی در محیط کار و عدالت سازمانی با ارتکاب بی‌نزاکتی در محیط کار: میانجی‌گری نقش عاطفه منفی و تعدیل‌گری روان‌رنجورخویی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-58

نگار عرب؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ محبوبه قدیری؛ فاطمه رضائی بادافشانی