کلیدواژه‌ها = کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-154

مختار ملک پور؛ بیان نسائی مقدم