رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی
رابطه ‌سیرت ‌نیکو ‌و ‌کیفیت ‌زندگی ‌کاری ‌با ‌رفتار ‌شهروندی ‌سازمانی

رضا هویدا؛ سجاد شول؛ محسن عارف نژاد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 39-54

چکیده
    در ‌محیط ‌کاری ‌پویای ‌امروزکه ‌کارها ‌بیش ‌از ‌پیش ‌در ‌تیم‌ها ‌انجام ‌می‌شود ‌و ‌انعطاف‌پذیری ‌محیط ‌اهمیت ‌بالایی ‌دارد، ‌سازمان ‌ها ‌به ‌کارمندانی ‌نیاز ‌دارند ‌که ‌دارای ‌رفتارهای ...  بیشتر