کلیدواژه‌ها = پنج عامل شخصیت
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 103-114

محمد علی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده؛ لیدا ملک زاده