کلیدواژه‌ها = مدل معادله ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-152

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی


2. رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-24

زمان اژدری؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه جلالی نژاد