کلیدواژه‌ها = سبک‌های عشق ورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرآموزش به‌شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌‌ورزی زوجین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

مسعود صادقی؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی