کلیدواژه‌ها = کودکان پرخاشگر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف