کلیدواژه‌ها = رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. واسازی معنایی فضای درون ذهنی مشارکت‌کنندگان در گروه‌های روان‌شناسی عامیانه:

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-74

زهرا توللی؛ سمیه هاشمی؛ حبیب احمدی؛ علی روحانی