کلیدواژه‌ها = امیدواری
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-86

احمد ولیخانی؛ محمدعلی گودرزی؛ مهران فرهادی


2. رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر