کلیدواژه‌ها = توجّه انتخابی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-42

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام