تأثیر برنامۀ مداخلۀ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر میزان رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال طیف درخودمانده با عملکرد بالا
تأثیر برنامۀ مداخلۀ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر میزان رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال طیف درخودمانده با عملکرد بالا

فاطمه حسینی رنانی؛ ستاره شجاعی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.115349.1290

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثربخشی برنامۀ مداخلۀ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر میزان رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال طیف درخودمانده با عملکرد بالا بررسی شد. روش پژوهش، شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون ...  بیشتر
رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی
رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 31-42

چکیده
    ذهن‌آگاهی به عنوان مبنایی برای درمان‌های روان‌شناختی، نظارتی پایدار بر شرایط جاری است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی است. این مطالعه به صورت ...  بیشتر