کلیدواژه‌ها = جهت‌گیری مذهبی درونی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت، با اضطراب مرگ در میان دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-64

زهرا منصورنژاد؛ محمدباقر کجباف