کلیدواژه‌ها = پرسشنامه خشم نواکو
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-8

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی