کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 67-80

محبوبه فرحان فر؛ محمد علی نادی؛ حسین مولوی


رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-8

احد آهنگر انزابی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ رباب فرج‌زاده