کلیدواژه‌ها = دانشجویان
مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-74

10.22108/cbs.2021.124443.1432

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر


نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 1-12

10.22108/cbs.2017.86853.0

عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری


تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 41-56

مسعود کیانی؛ جواد اژه ای؛ علی یزدخواستی


پیش‌بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 73-86

احمد ولیخانی؛ محمدعلی گودرزی؛ مهران فرهادی


پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 167-180

اقبال زارعی؛ روح الله کرمی بلداجی؛ حسین حیدری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ غفار بهار لو