مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان
مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.124443.1432

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان انجام شد که بهصورت آزمایشی درآن بهطور همزمان از طرح بین آزمودنی و درونآزمودنی استفاده شد. از میان دانشجویان مرد و زن کارشناسی ...  بیشتر
نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان
نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.86853.0

چکیده
  در روان­شناسی معاصر بر پژوهش در حوزۀ روان­شناسی مثبت و توانمندی­های انسان تأکید بسیاری می­شود. یکی از متغیرهای نوظهور در حوزة روان­شناسی مثبت، مفهوم خوددلسوزی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش ...  بیشتر
پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان
پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان

افسانه منصوری جلیلیان؛ کامران یزدانبخش

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20993

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر با استفاده از خودمتمایزسازی و فراشناخت است. به این منظور پرسشنامه‌های گرایش به اعتیاد (وید و همکاران، 1992)، خودمتمایزسازی (اسکورنوفرایدلندر، 1988) و ...  بیشتر
نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان
نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف شخصیت در خطر استفاده از مواد در دانشجویان

سجاد بشرپور؛ طیبه حسینی کیاسری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20750

چکیده
  تجربۀ رویدادهای آسیب‌زا در دوره کودکی و ویژگی‌های انحرافی شخصیت، خطر استفاده از مواد را افزایش می‌دهند. برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربۀ رویدادهای آسیب‌زای دورۀ کودکی و انحراف ...  بیشتر
تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان
تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان

فرشته پورمحسنی کلوری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20751

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل دوران دانشجویی، روابط عاشقانه با جنس مخالف است. پژوهش‌ها نشان داده است این روابط بر زمینه‌های اصلی عملکرد جوانان، همچون: روابط صمیمانه، تحول هویت، رابطه با همسالان و تحول جنسی ...  بیشتر
تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی
تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی

مسعود کیانی؛ جواد اژه ای؛ علی یزدخواستی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 41-56

چکیده
  دانشجویان در دوره تحصیلی خویش تجارب تحصیلی متفاوتی دارند. این تجارب نشأت‌گرفته از عوامل متعدد فردی، محیطی و آموزشی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش تجارب تحصیلی بر سلامت روان دانشجویان بود. جامعه‌ ...  بیشتر
پیش‌بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری
پیش‌بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری

احمد ولیخانی؛ محمدعلی گودرزی؛ مهران فرهادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 73-86

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، پیش‌بینی میزان احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری بود. به این منظور 170 دانشجوی سال اولی دانشگاه بوعلی سینای همدان به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر
پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان
پیش‌بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

اقبال زارعی؛ روح الله کرمی بلداجی؛ حسین حیدری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ غفار بهار لو

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 167-180

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه چندگانه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان بر اساس الگوی پنج عامل شخصیت است. نمونه آماری این تحقیق 240 نفراز دانشجویان دانشگاه هرمزگان بودند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند ...  بیشتر