کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ساختاری نقض قرارداد روان‌شناختی، تعهد سازمانی، ‌ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-70

محسن گل پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ مایده عابدینی؛ آرزو اشجع