کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 51-64

10.22108/cbs.2017.21762

غلامرضا قائد امینی هارونی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ کبری سپهری بروجنی


تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 41-56

مسعود کیانی؛ جواد اژه ای؛ علی یزدخواستی


اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 119-130

جواد خدادادی؛ احمد اعتمادی؛ عزالدین علوی کاموسی


بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 71-84

سمانه کوهی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده