اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی

زینب عبداله زاده؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ زهرا طبیبی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.129077.1546

چکیده
  اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی با مشکلاتی ازجمله نارسایی در کنش‌های اجرایی همراه است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی ...  بیشتر